KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

dinsdag 18 december 2012

STADGENOOT, REDEN OM BRANDSTICHTINGEN TE LATEN VOORTDUREN?

De eventuele reden om de pyromaan niet te hinderen
Had woningcorporatie Stadgenoot een reden om de brandstichtingen welbewust te laten voortduren. Ik denk het wel, want waarom werd er zo langdurig niets ondernomen, zowel door Stadgenoot en haar politie. Elke zaterdag werd er immers tussen 24.00 en 01.30 brand gesticht in en om het gebouw in die periode. Woningcorporatie en haar politie wisten zelfs 10 maanden lang van mij én nog een van mij onafhankelijke getuige, wie het was, waar hij verbleef en op welk tijdstip hij weer brand zou gaan stichten!


Elke maandag constateren dat informatie niet voor twijfel vatbaar was!
Elke maandagochtend in die periode, heeft woningcorporatie Stadgenoot, de huismeester J. Bulder en later ook politieman J. Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van de juiste, niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de honderden brandstichtingen, die in en om het wooncomplex plaatsvonden. Dan is het toch niet zo moeilijk om de dader te pakken. Als ik het kan, waarom kan de wijkagent het dan niet met al zijn middelen en al zijn bevoegdheden?

In de nacht over de gang lopen mag niet van Stadgenoot en haar kliek
Wijkagent Druppers waartegen ik een klacht had ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten, verklaarde tegenover die commissie tijdens een hoorzitting op
24-10-2009, dat hij meldingen had van medebewoners, dat ik 's nachts over de gangen loop in het woongebouw. Dat leek mij niet strafbaar, maar ook dat heeft buurtregisseur verzonnen, zoals hij alles verzint. Behalve dan die ene nacht, toen ik inderdaad over de gang heb gelopen en ik daardoor de pyromaan heb kunnen betrappen. Ik heb zo ook kunnen zien wie het was en welke woning hij na het brandstichten binnen ging.


Wijkagent volstrekt nutteloos als politieman
Beroepsleugenaar Druppers verwijt mij, opnieuw heel laf over de rug van anderen, dat ik 's nachts door de gangen loop. Dit terwijl hij zijn volstrekte nutteloosheid als politieman nog enigszins had kunnen opheffen, door zelf door die gangen te lopen en te doen wat ik heb gedaan om zo een eind te maken aan de jarenlange vreselijke en gevaarlijke situatie. Druppers deed helemaal niets, behalve liegen en bedriegen.

De mogelijke reden van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek om de brandstichtingen te laten voortduren
Al in september 2005 hebben wooncorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij afspraken het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen. Op 29-06-2009, dus ver voor de laatste brand, kregen de bewoners van het wooncomplex een brief van Stadgenoot waarin werd aangekondigd, dat Stadgenoot studenten ging huisvesten in het gebouw.
Elke vrijkomende woning wordt sindsdien aan een student verhuurd.

Complete buurt wordt gerenoveerd

Het wooncomplex is een oud lelijk gebouw. Werkelijk alle gebouwen die om het Louise Wenthuis staan, zoals het gebouw heet, zijn nieuw, vrij nieuw of als nieuw gemaakt d.m.v. renovatie. Tevens zijn er vergevorderde plannen om het Prins Bernhardplein, aan de voorzijde van het gebouw geheel te renoveren. Dat is al gebeurd met de Wibautstraat die uitkomt op het Prins Bernhardplein waar het wooncomplex dus aan gelegen is.
Ook het gebied aan de achterzijde is  vernieuwd.
Het Louise Wenthuis is het enige niet uitziende oude, grauwe gebouw in het geheel gemoderniseerde gebied.

Woningbouwcorporatie moet €5.520,- betalen bij sloop of renovatie
De zeer kleine woningen voldoen niet meer aan de eisen van nu. Woningcorporatie Stadgenoot moet de bewoners van de 171 woningen in het gebouw €5520,- per hoofdbewoner betalen als het gebouw gesloopt wordt. Het een en ander is wettelijk zo geregeld. De studenten krijgen een zogenaamd campuscontract voor een jaar, wat elk jaar verlengt kan worden met weer een jaar zolang zij studeren.
Daarom hoeft Stadgenoot geen €5520,- te betalen als de flat eventueel gesloopt wordt.
Dat scheelt 171 keer €5520,- en dat is heel veel geld.


In groten getale werd er vanwege alle ellende verhuist ten tijde van de onophoudelijke brandstichtingen
Massaal werd er verhuist ten tijde van de jarenlange brandstichtingen. Dat is nu veel minder nu de rust dankzij mijn optreden eindelijk is teruggekeerd. Ik vermoed dat Stadgenoot het jammer vindt dat er geen branden meer zijn! Dit omdat er daardoor veel minder wordt verhuist en waardoor de studentenhuisvesting aanzienlijk minder snel verloopt.


Op kantoor komen wegens kwetsen pyromaan
De meer dan misdadige klokkenluidersbehandeling, die ik nu van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, de GGD en de politie krijg, geeft wel aan dat Stadgenoot niet blij is, dat ik de brandstichtingen heb beëindigd.

Bovendien, hoe kan het, dat ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot op kantoor moest komen om mij te verantwoorden omdat ik de pyromaan zeer had gekwetst.

Gelooft u het nu niet meer?
Gelooft u mij nu niet meer? Nou, dat begrijp ik dan ook wel hoor, het is ook niet te geloven. Maar u kunt langs komen en dan zal ik u de brief van de juridische afdeling van Stadgenoot laten zien en dan moet u het wel geloven!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Tel. 06-1921577

Info Rijksoverheid/ verhuiskostenvergoeding sloop/renovatie
>>>
  € 5520,- VERHUISKOSTENVERGOEDING

Aanvulling Verhuiskostenvergoeding per 1 maart 2013 verhoogt naar € 5.658,-
JOURNALISTEN         WELKOM!
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

In samenwerking met onze grappige brandweer-reporter en onze , zuipende corrupte woningcorporatie-redacteur
Volgende bericht: Stadgenoot zeer begaan met pyromaan.