donderdag 20 december 2012

STADGENOOT OORZAAK STRESS, ANGST, OVERMATIGE WAAKZAAMHEID?

Is woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek de oorzaak van mijn overmatige waakzaamheid? Vast en zeker!

Posttraumatische stress stoornis 
Gisteren was er weer eens aandacht voor, in het NOS journaal PTSS slachtoffers bij de politie. Tienduizenden hulpverleners worden jaarlijks uitgescholden of in elkaar geslagen. En de ernst van de incidenten neemt toe. Hulpverleners krijgen er steeds meer last van. Politieagenten bijvoorbeeld: jaarlijks melden zich er 200 bij een speciale kliniek om te worden behandeld voor Post Traumatische Stress Stoornis.
Ongeveer 3000 agenten hebben het, maar werken gewoon door.
Een politieagent die PTSS heeft vertelde in het >>> journaal  wat voor een klachten hij allemaal heeft.

Wat de politieman aan de burger te danken heeft, heb ik aan de politie te danken! Komt dat ook op het journaal? Nee he?
De politieman is depressief, ik ook. Hij is agressief, ik niet, wel erg boos! De politieman is angstig, heb ik ook heel erg!
Hij heeft een overmatige vorm van waakzaamheid, reken er op dat ik dat ook heb!
Het is een hel in de kop van de politieman, dat heb ik ook wel eens, met name 's nachts als de politie weer op mijn ramen staat te bonken, en dan heel hard schreeuwt
POLITIE OPENDOEN, DE WIJKAGENT!!!
Ik woon 6 hoog en heb geen balkon, niemand kan maar zo bij mijn raam.
Of ik dit dan maar verzin? Nee, dat droom ik regelmatig, net zoals ik vaak droom dat er weer brand is! >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Vreselijk allemaal voor de politie
Erg naar allemaal voor die politieagenten, fijn dat er aandacht is voor die dienders. Hopelijk geldt dat ook voor andere hulpverleners, zoals ambulance medewerkers.


Fijn zou het zijn, als er eens wat politieagenten zouden zijn, die hun bek open willen doen inzake de misstanden bij de politie!
Bijna niemand bij de politie wil praten over de vele zeer ernstige misstanden bij de politie. Criminaliteit, schijt aan wet en regel hebben, mensen opsluiten op valse gronden en hun weinige rechten ontnemen? Ze staan ze er bij te kijken en/of doen er doodleuk aan mee. Wat stelt zo'n ambtseed nou werkelijk voor? Al 2 politieagenten hebben contact met mij gezocht in het korte bestaan van deze site. Dit nadat ze de berichten op de site hadden gelezen. Beiden zijn er bij de politie uitgeflikkerd omdat ze hun eerlijke bek hadden opengedaan! Echter geen enkele reden om dan maar te zwijgen!


Misstanden of misdrijven bij de politie zelf, blijven zo lekker in de doofpot 

Geen hulp voor slachtoffers door misdadig optreden politie en Justitie
Klokkenluiders, melders van misstanden die door de politie, justitie en corrupte partijdige >>> onderzoeksinstanties helemaal kapot zijn gemaakt,tot op het bot zijn vernederd, hun waardigheid is afgenomen en daardoor schuchter, zeer argwanend, angstig enz. enz. zijn geworden, worden op geen enkele wijze geholpen in dit 'fijne' land. Met een omvangrijke kwestie naar de >>> Nationale Ombudsman gaan heeft ook geen enkele zin, want die wringt zich in allerlei bochten om grote zaken niet te hoeven uitzoeken.

Depressief angst, stress, overmatige waakzaamheid, geen levenslust
Fijn voor de politieagenten, dat er aandacht aan hun klachten wordt besteed. Fijn zou
het ook zijn, als
de slachtoffers van o.a. de politie- (schurkenstreken), ook wat aandacht konden krijgen. Als er alleen maar eens wat zou mogen worden uitgezocht in dit zogenaamde keurige rechtsstaatje, zou dat al heel veel schelen. Maar ja, dat zal wel niet gebeuren, want één telefoontje naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en een van mijn kwelgeesten, de wijkagent 'hangt'. Dus géén telefoontje!

Verwijzing naar de komende berichten
Ik verwijs u vooral naar de komende berichten, als er tenminste met mij niets gebeurd, want dat is niet denkbeeldig. Dat zal u wel duidelijk worden, als u die, onder voorbehoud, nog te publiceren berichten heeft gelezen. Berichten met relazen, die nog veel heftiger zijn dan tot nu toe en daardoor eigenlijk ook niet zijn te geloven.
Nu ga ik weer verder met mijn 'overmatige waakzaamheid!' Net zoals die politieagent, die dat in het NOS journaal vertelde.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!
                           Tel. 0619215778


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

JOURNALISTEN WELKOM

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


>>>   KLOKKENLUIDER

VOLGENDE BERICHT: HOE WORD JE EEN RACIST