maandag 24 december 2012

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN | NICO VAN DEN HAM

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 1

Advies van commissie aan korpsbeheerder

In mijn vorige bericht, melde ik al dat er door de commissie voor de politieklachten niets, maar dan ook niets is onderzocht en heeft de wijkagent op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie wordt de term aannemelijkheid dan ook maar liefst 5 keer gebruikt en dat op basis van verhoor van één persoon. Want de enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van de commissie is gehoord is politieman Jack Druppers, verder niemand!
Niemand van het Meldpunt Discriminatie en ook ik zelf niet.


In het advies van de commissie staat de volgende passage
'De commissie tekent hierbij aan, dat politieman J. Druppers en klager (Nico van den ham), klaarblijkelijk verschillende informatie van het Meldpunt Discriminatie hebben gekregen en dat Druppers, te goede trouw afgaande op die informatie, die het Meldpunt Discriminatie hem verstrekte, maar van die informatie verschilde, die het Meldpunt Discriminatie aan klager Van den Ham gaf, bij Klager de indruk heeft gewekt dat hij, Druppers, onbetrouwbaar was.
                             _________________________________


Medewerksters Meldpunt Discriminatie opnieuw misbruikt
Opnieuw, nu niet door de wijkagent, die dezelfde abjecte werkwijze hanteert, maar nu door de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten wordt de kwestie op een hele laffe manier gladgestreken over de rug van de Medewerksters van het meldpunt Discriminatie 


Meldpunt discriminatie is schuldig!

Het is allemaal de schuld van het meldpunt discriminatie. Die hebben het nu gedaan!
Het meldpunt heeft verschillende informatie aan zowel politieman Druppers als aan Nico van den Ham verstrekt.


Plotsklaps 2 slachtoffers
Nu niet één, maar 2 slachtoffers in deze kwestie! De politieman en Nico van den Ham. Allebei slachtoffers van het Meldpunt Discriminatie, die aan de een dit en aan de ander dat hebben gezegd. 'Wat een rotzakken daar bij het Meldpunt Discriminatie'
'Zo is het, want dat heeft politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, ons zelf verteld op de hoorzitting'
Een hoorzitting waar alleen politieman Druppers  mocht komen!


Medewerksters mochten absoluut niet worden gehoord!

Dat het misschien wel anders is gegaan, daar wil de Commissie voor de Politieklachten niets van weten en dus mogen de medewerksters op geen enkele wijze worden gehoord. Niet op de hoorzitting, niet telefonisch, helemaal niet!
De reden daarvoor is door de Commissie voor de politieklachten niet vermeld in het advies. Wellicht is het zo, dat de commissie niets moet hebben van eerlijke getuigen als het om de politie gaat. Duidelijk de Commissie voor de Politie dus!

Schriftelijke verklaring meldpunt Discriminatie

Het is natuurlijk nogal gênant voor politieman Druppers en de Commissie voor de Politieklachten, dat het Meldpunt Discriminatie Nico van den Ham een schriftelijke verklaring heeft gegeven waaruit blijkt, dat ik niet in hun systeem voorkom en ik mij ook nooit intimiderend heb gedragen. Uit dat schriftelijk verklaarde blijkt overduidelijk, dat politieman Jack Druppers lange dramatische theatrale verzint om zijn eigen vuile zaakjes mee af te dekken. Dat hij daar over de rug van nog weer anderen een ander helemaal kapot mee maakt interesseert deze gewetenloze diender niet.


Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen geen probleem
Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen zijn echter voor de Commissie voor de politieklachten geen enkel probleem. Dat lost de commissie doodleuk op, door wel te vermelden dat die verklaring in het dossier zit, maar in al haar misdadige arrogantie doet de commissie er niets mee en gaat er verder niet op in. Het gaat echter nog veel verder, want verklaringen van nota bene de rechtbank worden zelfs geminacht en niet eens benoemd!


Één telefoontje genoeg om politieman Druppers te ontmaskeren
Door middel van één telefoontje naar het Meldpunt
Discriminatie had komen vast te staan, dat de medewerksters van het meldpunt nimmer Jack Druppers hebben gebeld voor 21 mei 2010. En bij mijn weten hebben ze hem tot op de dag van vandaag nog niet gebeld, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Hoor en wederhoor is een van de beginselen van een behoorlijk proces
Wat is het beginsel van hoor en wederhoor?
Het beginsel van hoor en wederhoor betekent dat een klager in een klachtenprocedure de kans moet krijgen te worden gehoord, ofwel zijn verhaal moet kunnen doen. De wettelijke regeling voor het horen van een klager (artikel 9:10 Awb) komt neer op 'ja, tenzij'. Dat wil zeggen dat de klager altijd uitgenodigd wordt voor een hoorzitting tenzij de klacht kennelijk ongegrond is of de klager aangeeft dat hij geen prijs stelt op een hoorzitting. Er hoeft ook niet te worden gehoord als niet is voldaan aan de ontvankelijkheidvereisten (artikel 9:4 en 9:8 Awb) of wanneer de klacht van de klager naar zijn tevredenheid is opgelost (artikel 9:5 Awb).De manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de wettelijke hoorplicht mag er niet toe leiden dat deze als het ware wordt veranderd in een 'ja, mits', wat in de praktijk gemakkelijk kan neerkomen op een 'nee, tenzij'. Het zou niet juist zijn, als van de klager een extra handeling wordt gevraagd voor het laten plaatsvinden van een hoorzitting. Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen.

Bron: site Nationale Ombudsman >>> NATIONALE OMBUDSMAN

       _____________________________________

Nationale Ombudsman
Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen. Dat is dus niet gebeurd. Er was wel een initiatief van het bestuursorgaan, alleen was dat om hoor en wederhoor beslist niet toe te staan. En dat is een van de redenen waarom ik mijn klachten heb neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Helaas is mij dat, zoals ik ook al in andere berichten vermeld, heel duur komen te staan. Klagen over de politie wordt door politieman Druppers beslist niet geaccepteerd en heeft een boom van een vent van 34 jaar  aangespoord om mij volledig af te tuigen!
Alles wat ik in mijn berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

Niemand kan mij op een leugen betrappen. Tel. 0619215778

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


 JOURNALISTEN          WELKOM  
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  

I.s.m. onze met onze corrupte politiezakenredactie


Volgende bericht, hoe word je een pyromaan