KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 26 december 2012

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | HOE WORD JE EEN PYROMAAN?

Hoe word je een pyromaan, terwijl je dat absoluut niet wilt.

Woningcorporatie Stadgenoot
Pyromaan worden is heel makkelijk. Huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek.

Vanaf 24-10-2010 ben ik volgens politieman -leugenaar op ambtseed- Jack Druppers de mogelijke brandstichter van branden in en om het wooncomplex 'Louise Wenthuis'.   Branden echter, die er dankzij mijn ingrijpen op 10-01-2009 niet meer zijn!

Wat ging hier aan vooraf? Lees daarvoor in ieder geval eerst de berichten >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen  en
>>>
Hoe word je een racist?  

Hoorzitting
Tijdens de >>> hoorzitting bij de Commissie voor de Politieklachten verklaard liegt politieman Jack Druppers, dat hij ook meldingen heeft, dus opnieuw over de rug van anderen, dat ik de mogelijke brandstichter ben van nieuwe branden in het woongebouw. Andere branden, dan die waarvoor de pyromaan (dank zij mij) reeds was veroordeeld, zo liet de politieman de secretaris van de Commissie opschrijven.
Een hoorzitting waar verder niemand mocht komen verklaren, behalve dan politieman Jack Druppers.

Corrupt en dom
Opnieuw stel ik hier vast dat de politieman niet alleen corrupt is, maar ook dom.
Heel dom, want de wijkagent wist toen hij dat verklaarde, dat er dankzij mijn optreden geen branden in meer in en om het wooncomplex zijn. En hij wist ook toen hij dat verklaarde, dat de pyromaan uit het gebouw was gezet en dat dat er uit zetten alleen mogelijk was dankzij mijn getuigenissen bij de recherche en de rechtbank.
Deze politieman is zo dom, dat hij niet begrijpt, dat branden, die er dankzij mijn ingrijpen niet meer zijn, door niemand kunnen zijn aangestoken, dus ook niet door mij!


Onschendbaar
Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat het geen domheid is, maar dat de politieman denkt, of misschien wel meer nog weet, dat hij als politieagent onschendbaar is. Onschendbaar en dus iedereen die hem in de weg loopt bij zijn vuile zaakjes, overal valselijk van kan beschuldigen om daarmee zijn eigen schurkenstreken te kunnen toedekken.
Dat hij daar mee het leven van anderen totaal kapot maakt en ontwricht, daar heeft deze gewetenloze politieschurk volstrekt lak aan.

Politieman Jack Druppers kan ongehinderd doorgaan anderen kapot te maken

Een corrupte politieman die zich tot nu toe op geen enkele wijze heeft hoeven te verdedigen voor zijn criminele daden. Het gevoel van onschendbaar zijn wordt bij hem hierdoor natuurlijk hevig versterkt. Zodanig, dat hij ongehinderd door kan gaan anderen volledig kapot te maken met zijn vuile leugens en nog meer criminele acties kan organiseren, waar ik heel erg de dupe van ben.


Misdadige acties
Werkwijzen die zo misdadig en ten hemel schreiend zijn, dat ik die niet eens aan de meesten kan vertellen. Dit omdat het een en ander zo ongeloofwaardig lijkt en het daardoor niet wordt geloofd.
'Dit soort gebeurtenissen vinden uitsluitend plaats in andere landen, niet in het keurige Nederland'. Zo wordt ons via de volgzame pulp media voorgelogen.


Medewerksters Meldpunt Discriminatie misbruikt door politieman
Politieman Druppers tracht door anderen valselijk zeer ernstige misdrijven aan te smeren, zijn eigen schurkenstreken te verhullen.
Hij gaat daar bij zo ver, dat hij gewetenloos ook nog weer anderen misbruikt en  beschadigd,
zoals onder andere de medewerksters van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> M.D.A.  Druppers sleept ongevraagd en op een meedogenloze wijze integere mensen mee in zijn corrupte politie-zaakjes.

Integriteit

Integriteit die vooral bij dit soort instanties zo uitermate belangrijk is.
Het Meldpunt Discriminatie werkt vaak samen met politie en OM. Een aantal keren per jaar is er zelfs gezamenlijk overleg. Ik denk dat het voor de medewerksters van het meldpunt, moeilijk en uitermate vervelend is te verklaren, dat de dramatische verhalen van buurtregisseur Druppers allemaal van a tot z door deze politieman verzonnen zijn en op geen enkele wijze hebben plaatsgevonden.
Het Meldpunt Discriminatie heeft Druppers nimmer gebeld!


Partijdige Doofpot-Commissie voor de Politieklachten

Medewerksters van het Meldpunt Discriminatie, die absoluut niet mochten worden gehoord van de Commissie voor de Politieklachten, te Amsterdam, want waarheidsvinding daar doet die commissie niet aan. Dat geldt ook voor de politie zelf, zo zal later in een nieuw bericht blijken inzake weer een andere nieuwe verzonnen kwestie. Wat in de doofpot zit, dat moet daar blijven van de commissie!

Alleen politieman Druppers op hoorzitting van doofpotcommissie. Niet om klacht te weerleggen, maar om nog meer te liegen!
Alleen politieman Druppers mocht op de hoorzitting komen om nog meer leugens te komen vertellen! Politieman Druppers kon ook daar weer 
ongehinderd  zijn gang gaan, want hij was als enige aanwezig. Verder mocht er niemand komen van deze zogenaamde onpartijdige commissie. Er is door die commissie volstrekt niets onderzocht! Hoor en wederhoor, daar hebben de keurig sprekende meesters in de rechten van de Commissie voor de Politieklachten volstrekt lak aan.

Doofpot Commissie voor de Politieklachten veegt haar justitiële reet af met documenten van de rechtbank
Zelfs 2 alleszeggende documenten van nota bene de rechtbank, die ik de Commissie voor de Politieklachten als bijlage in een schrijven heb doen toekomen, zijn volstrekt genegeerd en niet benoemd in het zogenaamde advies. Documenten van de rechtbank die in mijn voordeel zijn. 'In het voordeel van Van den Ham?'  'Dan vegen wij onze justitiële reet er wel mee af', 'net zoals wij dat met de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie hebben gedaan', Aan dat soort verklaringen heeft de de doofpot-commissie schijt, dus dat afvegen komt dan mooi uit.

Aangifte tegen mij inzake smaad laster en belediging

Buurtregisseur/wijkagent Druppers heeft tot nu toe nog steeds geen aangifte tegen mij gedaan inzake smaad, laster en belediging, waarmee hij mij al op 31-05-2010 in een officieel schrijven (dat stond er boven) dreigde als ik mijn mond niet zou houden.
Dat heeft hij niet gedaan omdat er dan een heel, heel klein risico voor hem bestaat, dat ik een eerlijke rechter tref. Een rechter waar aan ik mag verklaren waarom ik klachten indien en waar het dus werkelijk over gaat.
 

Vuile zaakjes van het criminele Stadgenoot
Zijn criminele werkwijzen en zijn misdadige acties en zijn dramatische, theatrale door hem verzonnen verhalen komen dan aan het licht.
Maar ook, komen dan de vuile criminele zaakjes van de ordinaire asociale huisjesmelker woningcorporatie Stadgenoot uit de doofpot en dat wil hij natuurlijk niet.
Bovendien heeft hij wel andere methoden om mij de mond te snoeren.


Degelijke schriftelijke steekhoudende bewijsstukken

De wijkagent kent mij en hij weet, dat ik datgene wat ik dan bij de rechter mag verklaren zal ondersteunen met degelijke, steekhoudende schriftelijke bewijsstukken. Verklaringen van hem zelf, personen, maar ook instanties, zoals het Meldpunt Discriminatie, én de Rechtbank, waaruit zal blijken dat de wijkagent een volstrekt nutteloos persoon is als politieagent.

Ambtseed afgelegd, maar toch valsheid in geschrifte
Ook zal dan blijken, dat hij de boel op de meest vreselijke manier belazerd en alles wat ik in deze beweer, door middel van die bewijzen te verifiëren is.
Ook komt dan aan het licht dat politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd valsheid in geschrifte pleegt met als doel mij te criminaliseren.
En ook die bewering kan ik weer met deugdelijke schriftelijke stukken ondersteunen.

Bang voor de  politie, bewijsstukken elders ondergebracht
Ik ben zo bang voor de politie en haar misdadige acties, dat ik al mijn (bewijs) stukken en USB Sticks elders heb ondergebracht. Het adres van dat elders heb ik niet opgeschreven op een papiertje wat ergens rondslingert, maar heb het uitsluitend in mijn hoofd opgeslagen.


De mate waarin een melder van misstanden vervolgd word, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Nico van den Ham tel: 06-19215778

JOURNALISTEN WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


I.s.m. met onze corrupte, zuipende politiezakenredactie

Gerelateerde berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichting

>>> Pyromaan op kantoor Stadgenoot ontboden om mijn brieven te lezen

VOLGEND BERICHT: AANHOUDENDE KLOKKENLUIDERVERVOLGING

maandag 24 december 2012

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN | NICO VAN DEN HAM

COMMISSIE VOOR DE POLITIEKLACHTEN DEEL 1

Advies van commissie aan korpsbeheerder

In mijn vorige bericht, melde ik al dat er door de commissie voor de politieklachten niets, maar dan ook niets is onderzocht en heeft de wijkagent op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie wordt de term aannemelijkheid dan ook maar liefst 5 keer gebruikt en dat op basis van verhoor van één persoon. Want de enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van de commissie is gehoord is politieman Jack Druppers, verder niemand!
Niemand van het Meldpunt Discriminatie en ook ik zelf niet.


In het advies van de commissie staat de volgende passage
'De commissie tekent hierbij aan, dat politieman J. Druppers en klager (Nico van den ham), klaarblijkelijk verschillende informatie van het Meldpunt Discriminatie hebben gekregen en dat Druppers, te goede trouw afgaande op die informatie, die het Meldpunt Discriminatie hem verstrekte, maar van die informatie verschilde, die het Meldpunt Discriminatie aan klager Van den Ham gaf, bij Klager de indruk heeft gewekt dat hij, Druppers, onbetrouwbaar was.
                             _________________________________


Medewerksters Meldpunt Discriminatie opnieuw misbruikt
Opnieuw, nu niet door de wijkagent, die dezelfde abjecte werkwijze hanteert, maar nu door de onafhankelijke Commissie voor de Politieklachten wordt de kwestie op een hele laffe manier gladgestreken over de rug van de Medewerksters van het meldpunt Discriminatie 


Meldpunt discriminatie is schuldig!

Het is allemaal de schuld van het meldpunt discriminatie. Die hebben het nu gedaan!
Het meldpunt heeft verschillende informatie aan zowel politieman Druppers als aan Nico van den Ham verstrekt.


Plotsklaps 2 slachtoffers
Nu niet één, maar 2 slachtoffers in deze kwestie! De politieman en Nico van den Ham. Allebei slachtoffers van het Meldpunt Discriminatie, die aan de een dit en aan de ander dat hebben gezegd. 'Wat een rotzakken daar bij het Meldpunt Discriminatie'
'Zo is het, want dat heeft politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, ons zelf verteld op de hoorzitting'
Een hoorzitting waar alleen politieman Druppers  mocht komen!


Medewerksters mochten absoluut niet worden gehoord!

Dat het misschien wel anders is gegaan, daar wil de Commissie voor de Politieklachten niets van weten en dus mogen de medewerksters op geen enkele wijze worden gehoord. Niet op de hoorzitting, niet telefonisch, helemaal niet!
De reden daarvoor is door de Commissie voor de politieklachten niet vermeld in het advies. Wellicht is het zo, dat de commissie niets moet hebben van eerlijke getuigen als het om de politie gaat. Duidelijk de Commissie voor de Politie dus!

Schriftelijke verklaring meldpunt Discriminatie

Het is natuurlijk nogal gênant voor politieman Druppers en de Commissie voor de Politieklachten, dat het Meldpunt Discriminatie Nico van den Ham een schriftelijke verklaring heeft gegeven waaruit blijkt, dat ik niet in hun systeem voorkom en ik mij ook nooit intimiderend heb gedragen. Uit dat schriftelijk verklaarde blijkt overduidelijk, dat politieman Jack Druppers lange dramatische theatrale verzint om zijn eigen vuile zaakjes mee af te dekken. Dat hij daar over de rug van nog weer anderen een ander helemaal kapot mee maakt interesseert deze gewetenloze diender niet.


Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen geen probleem
Schriftelijke verklaringen die niet van pas komen zijn echter voor de Commissie voor de politieklachten geen enkel probleem. Dat lost de commissie doodleuk op, door wel te vermelden dat die verklaring in het dossier zit, maar in al haar misdadige arrogantie doet de commissie er niets mee en gaat er verder niet op in. Het gaat echter nog veel verder, want verklaringen van nota bene de rechtbank worden zelfs geminacht en niet eens benoemd!


Één telefoontje genoeg om politieman Druppers te ontmaskeren
Door middel van één telefoontje naar het Meldpunt
Discriminatie had komen vast te staan, dat de medewerksters van het meldpunt nimmer Jack Druppers hebben gebeld voor 21 mei 2010. En bij mijn weten hebben ze hem tot op de dag van vandaag nog niet gebeld, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Hoor en wederhoor is een van de beginselen van een behoorlijk proces
Wat is het beginsel van hoor en wederhoor?
Het beginsel van hoor en wederhoor betekent dat een klager in een klachtenprocedure de kans moet krijgen te worden gehoord, ofwel zijn verhaal moet kunnen doen. De wettelijke regeling voor het horen van een klager (artikel 9:10 Awb) komt neer op 'ja, tenzij'. Dat wil zeggen dat de klager altijd uitgenodigd wordt voor een hoorzitting tenzij de klacht kennelijk ongegrond is of de klager aangeeft dat hij geen prijs stelt op een hoorzitting. Er hoeft ook niet te worden gehoord als niet is voldaan aan de ontvankelijkheidvereisten (artikel 9:4 en 9:8 Awb) of wanneer de klacht van de klager naar zijn tevredenheid is opgelost (artikel 9:5 Awb).De manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de wettelijke hoorplicht mag er niet toe leiden dat deze als het ware wordt veranderd in een 'ja, mits', wat in de praktijk gemakkelijk kan neerkomen op een 'nee, tenzij'. Het zou niet juist zijn, als van de klager een extra handeling wordt gevraagd voor het laten plaatsvinden van een hoorzitting. Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen.

Bron: site Nationale Ombudsman >>> NATIONALE OMBUDSMAN

       _____________________________________

Nationale Ombudsman
Het initiatief moet altijd bij het bestuursorgaan liggen. Dat is dus niet gebeurd. Er was wel een initiatief van het bestuursorgaan, alleen was dat om hoor en wederhoor beslist niet toe te staan. En dat is een van de redenen waarom ik mijn klachten heb neergelegd bij de Nationale Ombudsman. Helaas is mij dat, zoals ik ook al in andere berichten vermeld, heel duur komen te staan. Klagen over de politie wordt door politieman Druppers beslist niet geaccepteerd en heeft een boom van een vent van 34 jaar  aangespoord om mij volledig af te tuigen!
Alles wat ik in mijn berichten beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.

Niemand kan mij op een leugen betrappen. Tel. 0619215778

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


 JOURNALISTEN          WELKOM  
 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD  

I.s.m. onze met onze corrupte politiezakenredactie


Volgende bericht, hoe word je een pyromaan

zaterdag 22 december 2012

STADGENOOT | NICO VAN DEN HAM | HOE WORD JE EEN RACIST?

Hoe word je een racist terwijl je dat absoluut niet wilt?

Heel makkelijk, huur een woning van woningcorporatie Stadgenoot. Maak een eind aan jarenlange brandstichtingen in het wooncomplex waar je woont, en/of meld andere misstanden en de rest wordt verzorgd door Stadgenoot en haar kliek!Lees in dit bericht, wat ik heb meegemaakt

Lees hier mijn ongelooflijke, angstaanjagende relaas

Het begin van een heel ander, volledig ontwricht, leven

Gesprek wijkagent 

Op 21 mei 2010 verzocht ik wijkagent J. Druppers om een gesprek met mij inzake de vele bedreigingen van een medebewoner. Die medebewoner is de vriend van de pyromaan, die door mijn optreden en mijn getuigenverklaring bij de recherche en voor de rechtbank is gestopt met >>> brandstichten in en om het gebouw waar ik woon.
Daarna is hij veroordeeld, heeft nog een maal een grote alles verwoestende brand gesticht en is daarna het wooncomplex uit gezet.

Die medebewoner heeft de pyromaan jaren huisvesting verleend.

Na veroordeling bedreigingen

De bedreigingen hadden uiteraard te maken met het feit, dat ik zijn vriend had gestopt met brandstichten en zo heb bewerkstelligd, dat hij daarvoor is veroordeeld en Stadgenoot hem er met tegenzin wel uit moest zetten. Wijkagent Druppers stemde in met mijn verzoek en het gesprek vond diezelfde dag nog plaats. Dat was, zoals de wijkagent had voorgesteld buiten op straat, want dan kon hij roken.

Lijsten met door mij gepleegde discriminatie misdrijven, verzonnen door politieman Jack Druppers

Wij hebben dat gesprek gevoerd voor een gebouw van de politie 'De Eenhoorn'  en vrijwel onmiddellijk ging het gesprek niet meer over de bedreigingen, maar over lijsten. Wijkagent Jack Druppers  vertelde, dat ik wel op mocht passen, omdat het Meldpunt Discriminatie hem telefonisch had benaderd. Zij hadden hem medegedeeld, dat zij lijsten hadden met daarin vermeld, meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad. Het meldpunt had ook nog een lijst met meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in het gebouw waar ik woon, zo vertelde hij.


Ontsteltenis
Mijn maag draaide om van ontsteltenis, dit omdat ik zeer tegen elke vorm van discriminatie ben en zeker weet dat ik nimmer heb gediscrimineerd en dat ook zeker niet zal gaan doen! De heer Druppers merkte wel hoe groot mijn verbijstering was en vertelde er nog bij, dat hij mij door dit mede te delen wilde behoeden voor verder onheil. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen.

Lang op mij ingepraat niet naar het Meldpunt Discriminatie te gaan!
Ik kondigde aan om onmiddellijk naar het Meldpunt Discriminatie te gaan.
Politieman Druppers heeft langdurig op mij ingepraat, dat vooral niet te gaan doen.
Ik zou het alleen maar erger maken voor mij zelf, omdat ik opgefokt zou reageren tegen de mensen van het meldpunt, zo besliste de wijkagent voor mij. Bovendien zo wist hij, had dat meldpunt geen ontvangstbalie. Ik zou beter ook niet kunnen bellen, zo deelde hij mij verder mede. Dat Druppers
absoluut niet wilde, dat ik naar het meldpunt zou gaan, was natuurlijk omdat zijn vuile ambtelijke leugens dan zouden uitkomen!

Geen individuele klachten, alleen lijsten, loog de politieman
Ik heb buurtregisseur Druppers uitdrukkelijk en meerdere malen gevraagd of er bij hem individuele klachten waren binnengekomen. De politieman verzekerde mij dat dat niet zo was. Het zijn alleen
die lijsten bij het Meldpunt Discriminatie zo deelde hij mij mede. Over de bedreigingen is niet meer gesproken.

Naar Meldpunt Discriminatie gegaan
Ik ben naar huis gegaan, heb het adres opgezocht en ben direct naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam >>> MDA aan de Vijzelstraat nr. 77-1 gegaan en werd daar uiterst vriendelijk ontvangen. Ik heb het verhaal van politieman Jack Druppers, inzake de lijsten met vermeldingen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd verteld.


Meldpunt Discriminatie verbaast
Mevrouw xxxxxx die mij te woord stond, was nogal verbaast.
Dit omdat zij deze werkwijze niet herkende.
Het was de vrijdagmiddag voor Pinksteren, enigszins laat en mevrouw xxxxxxx zegde mij toe, het een en ander na Pinksteren uit te gaan zoeken en mij daarover te bellen.

Heel vervelend pinksterweekend. begin van een ander, ontwricht leven

Na een uitermate vervelend Pinksterweekend ben ik de dinsdag erop, 25 mei om kwart over negen 's morgens weer naar het meldpunt gegaan. Ik werd te woord gestaan door mevrouw xxxxxx en die beloofde mij, dat ik diezelfde ochtend nog opgebeld zou worden. Dat opbellen gebeurde al om 10.40 uur door mevrouw xxxxxxx die mij verzekerde, dat niemand van het meldpunt ooit van mij had gehoord en dat ik op geen enkele wijze in het systeem van het meldpunt voorkom! Dat wist ik natuurlijk wel, maar het was toch fijn, om dat nog eens van het meldpunt zelf bevestigd te krijgen.


Absolute leugens van politieman van politieman Jack Druppers, geen lijsten!

Er is dus absoluut geen lijst met daarin vermeld meerdere gevallen van discriminatie misdrijven door mij gepleegd in de stad en ook geen lijst van meerdere gevallen in het gebouw waar ik woon! Op mijn verdere vragen deelde mevrouw xxxxxxx mij ook nog mede, dat het Meldpunt Discriminatie nog nooit contact met de buurtregisseur, zoals een wijkagent in Amsterdam wordt genoemd, had gehad. Verder deelde zij mede dat het meldpunt ook geen contact met Druppers zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor bestond. Er waren immers geen lijsten!


Politieman Druppers opgebeld
Om 11.02 uur dus ong. 20 minuten na afloop van dat telefoongesprek met het meldpunt heb ik politieman Druppers gebeld. Druppers deelde mij mede, dat hij ongeveer één uur eerder in zijn auto een telefoontje had gekregen van de politiecentrale met de mededeling, dat het Meldpunt Discriminatie had gebeld. Zij hadden gevraagd of Druppers het meldpunt wilde terug bellen. En dat terwijl mevrouw xxxxxx mij juist een half uur daarvoor nog had verteld, dat het meldpunt nog nooit contact met Druppers had gehad en ook geen contact zouden gaan zoeken, omdat daar geen aanleiding voor was. Ik vertelde dat aan Druppers en die zou alles tot op de bodem gaan uitzoeken.
Hij zou mij daar de volgende dag, 26 mei over op bellen. Dat heeft hij niet gedaan!

'Plotsklaps wél een discriminatieklacht bij Druppers ingediend'

In dat zelfde telefoongesprek, op 25 mei dus, vertelde politieman Druppers ook nog, dat er nu wel ineens iemand uit het gebouw waar ik woon een melding, inzake een discriminatie misdrijf door mij gepleegd, bij hem had gedaan. Dat terwijl hij mij 5 dagen ervoor, inclusief het pinksterweekend, had verzekerd, dat er geen individuele klachten bij hem waren binnengekomen. Er waren alleen lijsten bij het Meldpunt Discriminatie inzake discriminatie misdrijven, door mij gepleegd in het woongebouw en in de stad, zo had politieman Druppers mij voorgelogen.


Wijkagent Druppers begon al te verzuipen in nog veel meer leugens! 
Politieman J. Druppers belde mij dus op 26 mei niet, zoals hij wel had beloofd.
Daarom heb ik op 27 mei zelf Druppers gebeld. Tot mijn stomme verbazing vertelde hij opnieuw, dat het meldpunt hem weer (de derde keer in nog geen week) telefonisch had proberen te bereiken. Ik heb na het gesprek met Druppers onmiddellijk weer het meldpunt gebeld en wederom werd mij verontwaardigd  verteld, dat zij nog nooit contact met politieman J. Druppers hadden gezocht!
Ook deze keer op 27 mei niet!


Mail aan politieman/buurtregisseur Druppers
Naar aanleiding van dit alles heb ik op 29 mei 2010 een (keurige) e-mail naar wijkagent Druppers gezonden en gevraagd, hoe dit nou toch allemaal kon.

Dreigen met aangifte smaad, laster en belediging
De heer Druppers reageerde hierop met een antwoord per e-mail én een brief in mijn brievenbus met dezelfde inhoud. Boven dat schrijven stond 'officiële mededeling'. Politieman-groot-leugenaar  Druppers dreigde mij in dat schrijven aangifte te doen inzake belediging, smaad en of laster als ik zijn 'naam en goede eer' nogmaals zou aantasten. Een brief 'op poten' die mij de indruk gaf, dat ik mijn mond verder moest houden.
 

Nooit mijn mond gehouden 
Ik heb echter vanaf dat moment mijn mond nooit gehouden en de heer Druppers heeft tot nu toe geen aangifte gedaan inzake belediging, smaad en of laster. De ook nog eens gewelddadige politieman heeft echter wel andere methoden om mij de mond proberen te snoeren!
Daarover in volgende berichten zonder meer, meer!
 

Schriftelijke verklaring Meldpunt Discriminatie
Het verhaal zoals hierboven omschreven, is door politieman Druppers, die de ambtseed heeft afgelegd, volledig verzonnen.
Daarvoor heeft het Meldpunt Discriminatie mij een schriftelijke verklaring gegeven.
Ik heb een klacht tegen de wijkagent ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten te Amsterdam. Politieman Druppers was hierover laaiend en heeft dat bij die commissie duidelijk laten blijken, zo blijkt wel uit de stukken.
 

Doofpot Commissie voor de Politieklachten
Er is door de onafhankelijke (???) Commissie voor de Politieklachten niets, maar dan ook niets onderzocht en heeft de politieman op basis van aannemelijkheid in het gelijk gesteld. In het advies van de commissie aan de korpsbeheerder van de politie, dat is de burgemeester, wordt het woord aannemelijk dan ook 5 keer gebruikt. Dit terwijl er volstrekt niets is onderzocht! De enige die in deze kwestie middels een hoorzitting van die commissie is gehoord, is politieman Druppers, verder niemand. De medewerksters van het Meldpunt Discriminatie mochten absoluut niet worden gehoord en ook ik zelf niet!
 

Politieman weerlegde klachten niet, maar ging nog meer liegen
In schriftelijke reacties van wijkagent Druppers, maar ook tijdens dat horen, heeft hij nog veel meer verzonnen verhalen over mij bij de commissie aangeleverd en hij verzoop tijdens de procedure op een gegeven moment in zijn eigen leugens, zoals dat gaat bij (politie) mensen die niets anders doen dan liegen. Druppers heeft daarbij veel fouten gemaakt, die hem zonder twijfel zouden 'laten hangen' als er wel wat zou mogen worden uitgezocht!
 

Bange wanhopige vrijwilligers, zo verzon politieman Druppers verder
Dramatische, door deze politieman verzonnen, verhalen over bange vrijwilligsters van het Meldpunt Discriminatie, die geen oplossing meer wisten en de politieman uit angst belden om hem om raad te vragen. Dit alles omdat ik hen zo geïntimideerd had en dat zij uit angst voor mij die schriftelijke verklaring aan mij hadden gegeven.
Bij het meldpunt werken echter geen (bange) vrijwilligsters.
Ook dat heeft hij verzonnen.


Uitsluitend professionele medewerksters
Ook verzonnen, omdat bange, angstige vrijwilligsters die zich geen raad meer wisten, dramatisch, meeslepend en zielig klinkt, terwijl dat bij professionele medewerksters niet zo is. Integere professionele medewerksters, die hij ongevraagd meesleurt in zijn corrupte zaakjes en ook die medewerksters, zo van hun integriteit tracht te beroven.

Medewerksters niet bang, wel verontwaardigd over leugens
Er werken geen vrijwilligsters bij het Meldpunt Discriminatie, maar uitsluitend professionelen. De medewerksters hebben Druppers nimmer gebeld! Toen niet en bij mijn weten nog steeds niet, want waarom zouden ze zo'n theatrale leugenaar bellen.

Toneelspeler
Wijkagent Druppers is in zijn vrije tijd toneelspeler en schrijft sommige van die toneelstukken zelf. Daarin is hij nogal succesvol, zoals hij aan een ieder die het maar horen wil vertelt. Zeer belastend voor zijn slachtoffers, dat hij zijn verzonnen theatrale, dramatische verhalen ook tijdens zijn werk als politieman misbruikt. Dit, om zo te trachten zijn volstrekte nutteloosheid als politieman te verhullen en zijn vuile zaakjes toe te dekken. Dat hij een ander daarbij helemaal kapot maakt, laat deze gewetenloze beroepsleugenaar volstrekt koud.

Heel dom

Politieagent Druppers is niet alleen corrupt maar ook nog eens heel dom. Met die domheid bewerkstelligd hij zelf, door o.a. valse stukken aan te leveren bij de Commissie voor de Politieklachten, dat het door mij onomstotelijk bewezen kan worden dat hij de boel alleen maar belazerd en bedriegt. Die stukken zijn ook aan mij toegezonden, zoals dat in zo’n procedure gaat en zijn dus in mijn bezit. Schriftelijke bewijzen door hem zelf opgeschreven, waaruit kan worden vastgesteld hoe corrupt deze politieman is, duidelijk valsheid in geschrifte pleegt, knoeit met datums en zich onschendbaar waant en dat tot nu toe misschien ook wel is, zo zal uit latere berichten blijken.

Politie-leugenaar Druppers dient zelf, achteraf een discriminatieklacht in.
Mijn naam kwam niet voor in het systeem van het Meldpunt Discriminatie.
Nu wel, maar dat komt omdat de politieman, toen hij in de gaten kreeg dat ik het er niet bij zou laten zitten, pas veel later, dus achteraf, met 'slechts' een door hem verzonnen discriminatiemisdrijf, zogenaamd gepleegd door mij, dat misdrijf zelf heeft aangemeld bij het meldpunt Discriminatie. Wellicht in een poging, om met die ene achteraf ook door hem verzonnen en zelf ingediende klacht het toch nog een beetje te laten lijken, dat er toch nog wat van waar is van zijn verzonnen verhalen over de lijsten.

Druppers misbruikt medewerksters en een oude vrouw
Wijkagent Druppers misbruikt bij zijn corrupte werkwijze niet alleen de medewerksters van het meldpunt, maar misbruikt daarbij ook een oude medebewoonster, omdat hij natuurlijk een slachtoffer nodig had, inzake dat ene achteraf door hem aangemelde discriminatiemisdrijf. Met name dat misbruiken van die vrouw, die hij Joods noemt, terwijl zij dat niet is, heeft Druppers door al zijn liegen veel fouten gemaakt.

Politieman Druppers verzoop in zijn leugens, raakte in de war en maakt fouten
Schriftelijke door hemzelf opgeschreven verklaringen, inzake die ene achteraf door hem verzonnen kwestie, bewijzen onomstotelijk de abjecte werkwijze van deze politieman. Stukken die in mijn bezit zijn en veilig opgeborgen, bewijzen duidelijk dat hij valsheid in geschrifte pleegt en de boel op de meest ongelofelijke manier belazerd. Ik hoop dan ook, dat er eens een moment komt, dat het een en ander wel wordt onderzocht.
Dat in plaats van, dat hij weer een van zijn misdadige acties op mij los zal laten, omdat hij het niet accepteert dat ik mij, ook nu ook weer, over zijn misdadige acties beklaag.

Commissie voor de Politieklachten negeert verklaring Meldpunt Discriminatie
In het rapport van de Commissie voor de Politieklachten staat vermeld, dat zij heeft kennisgenomen van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt voor Discriminatie die verklaard, dat ik voor 21 mei 2010 niet in het systeem van het meldpunt voorkwam.
Ook staat in dat rapport dat de commissie heeft kennisgenomen, van de schriftelijke verklaring van het Meldpunt Discriminatie, dat ik mij op dat meldpunt nooit intimiderend heb gedragen.

Medewerksters verklaren niet bang te zijn
Die medewerksters zijn dus nooit bang voor mij geweest en zijn dat nog steeds niet. Deze Commissie voor de Politieklachten, die onpartijdig en onafhankelijk is zoals zij zelf zeggen, hebben van dit alles kennis genomen, maar meer ook niet. De Commissie vermeld niet, wat zij daar allemaal van vinden. De Commissie heeft mijn klacht ongegrond verklaard op basis van aannemelijkheid en heeft de ontvangst van onomstotelijk schriftelijk bewijs wel vermeld, maar verder volstrekt genegeerd en wilde ook geen medewerksters van het Meldpunt Discriminatie horen.

Klachten daarna ingediend bij Nationale Ombudsman
Later heb ik, zoals dat mogelijk is als een klacht bij die commissie niet gegrond wordt verklaard, dezelfde klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman.
Een soort van hoger beroep dus.

Klagen bij de Nationale Ombudsman over een corrupte politieman.......
Dat is mij heel duur komen te staan!


Hierover meer in latere berichten.

Naschrift; ik heb bij diverse instanties opnieuw klachten ingediend o.a. over het bovenstaande relaas.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken 


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

 JURIDISCHE HULP GEVRAAGD JOURNALISTEN WELKOM!

Gerelateerde artikelen aan: 
Stadgenoot | Hoe word je een racist

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen

>>> Stadgenoot | Hoe word je een pyromaan

>>> Stadgenoot | Hoe word je een vandaal

 
I.s.m. onze corrupte politiezakenredactie en onze zuipende waarheidscommissie

Volgende bericht: Commissie voor de Politieklachten

donderdag 20 december 2012

STADGENOOT OORZAAK STRESS, ANGST, OVERMATIGE WAAKZAAMHEID?

Is woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek de oorzaak van mijn overmatige waakzaamheid? Vast en zeker!

Posttraumatische stress stoornis 
Gisteren was er weer eens aandacht voor, in het NOS journaal PTSS slachtoffers bij de politie. Tienduizenden hulpverleners worden jaarlijks uitgescholden of in elkaar geslagen. En de ernst van de incidenten neemt toe. Hulpverleners krijgen er steeds meer last van. Politieagenten bijvoorbeeld: jaarlijks melden zich er 200 bij een speciale kliniek om te worden behandeld voor Post Traumatische Stress Stoornis.
Ongeveer 3000 agenten hebben het, maar werken gewoon door.
Een politieagent die PTSS heeft vertelde in het >>> journaal  wat voor een klachten hij allemaal heeft.

Wat de politieman aan de burger te danken heeft, heb ik aan de politie te danken! Komt dat ook op het journaal? Nee he?
De politieman is depressief, ik ook. Hij is agressief, ik niet, wel erg boos! De politieman is angstig, heb ik ook heel erg!
Hij heeft een overmatige vorm van waakzaamheid, reken er op dat ik dat ook heb!
Het is een hel in de kop van de politieman, dat heb ik ook wel eens, met name 's nachts als de politie weer op mijn ramen staat te bonken, en dan heel hard schreeuwt
POLITIE OPENDOEN, DE WIJKAGENT!!!
Ik woon 6 hoog en heb geen balkon, niemand kan maar zo bij mijn raam.
Of ik dit dan maar verzin? Nee, dat droom ik regelmatig, net zoals ik vaak droom dat er weer brand is! >>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen


Vreselijk allemaal voor de politie
Erg naar allemaal voor die politieagenten, fijn dat er aandacht is voor die dienders. Hopelijk geldt dat ook voor andere hulpverleners, zoals ambulance medewerkers.


Fijn zou het zijn, als er eens wat politieagenten zouden zijn, die hun bek open willen doen inzake de misstanden bij de politie!
Bijna niemand bij de politie wil praten over de vele zeer ernstige misstanden bij de politie. Criminaliteit, schijt aan wet en regel hebben, mensen opsluiten op valse gronden en hun weinige rechten ontnemen? Ze staan ze er bij te kijken en/of doen er doodleuk aan mee. Wat stelt zo'n ambtseed nou werkelijk voor? Al 2 politieagenten hebben contact met mij gezocht in het korte bestaan van deze site. Dit nadat ze de berichten op de site hadden gelezen. Beiden zijn er bij de politie uitgeflikkerd omdat ze hun eerlijke bek hadden opengedaan! Echter geen enkele reden om dan maar te zwijgen!


Misstanden of misdrijven bij de politie zelf, blijven zo lekker in de doofpot 

Geen hulp voor slachtoffers door misdadig optreden politie en Justitie
Klokkenluiders, melders van misstanden die door de politie, justitie en corrupte partijdige >>> onderzoeksinstanties helemaal kapot zijn gemaakt,tot op het bot zijn vernederd, hun waardigheid is afgenomen en daardoor schuchter, zeer argwanend, angstig enz. enz. zijn geworden, worden op geen enkele wijze geholpen in dit 'fijne' land. Met een omvangrijke kwestie naar de >>> Nationale Ombudsman gaan heeft ook geen enkele zin, want die wringt zich in allerlei bochten om grote zaken niet te hoeven uitzoeken.

Depressief angst, stress, overmatige waakzaamheid, geen levenslust
Fijn voor de politieagenten, dat er aandacht aan hun klachten wordt besteed. Fijn zou
het ook zijn, als
de slachtoffers van o.a. de politie- (schurkenstreken), ook wat aandacht konden krijgen. Als er alleen maar eens wat zou mogen worden uitgezocht in dit zogenaamde keurige rechtsstaatje, zou dat al heel veel schelen. Maar ja, dat zal wel niet gebeuren, want één telefoontje naar het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en een van mijn kwelgeesten, de wijkagent 'hangt'. Dus géén telefoontje!

Verwijzing naar de komende berichten
Ik verwijs u vooral naar de komende berichten, als er tenminste met mij niets gebeurd, want dat is niet denkbeeldig. Dat zal u wel duidelijk worden, als u die, onder voorbehoud, nog te publiceren berichten heeft gelezen. Berichten met relazen, die nog veel heftiger zijn dan tot nu toe en daardoor eigenlijk ook niet zijn te geloven.
Nu ga ik weer verder met mijn 'overmatige waakzaamheid!' Net zoals die politieagent, die dat in het NOS journaal vertelde.


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


NIEMAND KAN MIJ OP EEN LEUGEN BETRAPPEN!
                           Tel. 0619215778


De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

JOURNALISTEN WELKOM

JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


>>>   KLOKKENLUIDER

VOLGENDE BERICHT: HOE WORD JE EEN RACIST

woensdag 19 december 2012

STADGENOOT, BLIJ MET PYROMAAN.

Woningcorporatie Stadgenoot begaan met pyromaan! 

Veelzeggende brief van de juridische afdeling van Stadgenoot
Was Stadgenoot blij en begaan met de pyromaan? Ik denk het wel, want ongeveer 2 maanden na de laatste veel verwoestende brand, kreeg ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot een veelzeggend schrijven!

Ik moest verantwoording afleggen op kantoor van woningcorporatie Stadgenoot, omdat  ik de pyromaan zéér had gekwetst!
Ongeveer 2 maanden na de laatste, veel verwoestende brand, kreeg ik van woningcorporatie Stadgenoot een schrijven. Dat schrijven was afkomstig van  bedrijfsjuriste mr. M. Bos van de juridische afdeling van Stadgenoot. Tot mijn grote verbijstering werd ik door mr. Melanie Bos uitgenodigd op kantoor van Stadgenoot te komen om mij te verantwoorden inzake brieven die ik aan Stadgenoot had gezonden. Brieven die zeer kwetsend waren voor de pyromaan, zo staat het letterlijk, vermanend vermeld in het schrijven.

'Onze huis-pyromaan heeft weer toegeslagen' 
Ik heb in die brieven de pyromaan één keer als 'onze huispyromaan' benoemd en hem uiteraard aangewezen als de persoon, die meestal 2 keer op doordeweekse dagen brand stichtte op ongeregelde tijden en bovendien in die periode altijd op zaterdagavond brand stichtte tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
De pyromaan woonde overigens al die jaren bij iemand in en was dus ook nog eens geen huurder van woningbouwcorporatie Stadgenoot.


Het misdaadorganisatie Stadgenoot heeft de pyromaan op kantoor laten komen om hem mijn, aan Stadgenoot gerichte brieven te laten lezen
Maar Stadgenoot was blijkbaar zo blij en later zo begaan met de pyromaan, dat zij de crimineel, die zo onvoorstelbaar veel ellende heeft aangericht, hebben uitgenodigd op hun kantoor, om hem mijn brieven, gericht aan Stadgenoot, te laten lezen.
De pyromaan heeft na dat lezen kennelijk aan bedrijfsjurist mr. Melanie Bos van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot aangegeven zéér gekwetst te zijn.


Pyromaan is slachtoffer, Nico van den Ham is crimineel! 
Ook van dit eigenlijk niet te geloven relaas, (dat u het eigenlijk niet geloofd, begrijp ik wel beste lezers), heb ik ook weer schriftelijk bewijs (die brief van Stadgenoot) dat het is, zoals ik het hier beweer. De criminele organisatie Stadgenoot behandelde de crimineel, die zo veel ellende, schade en een zwaar gewonde heeft veroorzaakt als slachtoffer, terwijl ik door  Stadgenoot als een misdadiger word behandeld en volledig kapot wordt gemaakt. En zo gaat het een en ander nog steeds en duurt voort tot op de dag van vandaag!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen.

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.


Niemand kan mij op een leugen betrappen!

Tel. 0619215778


Gerelateerde Berichten:

>>> Wooncomplex Stadgenoot geteisterd door brandstichtingen
JOURNALISTEN  WELKOM
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD


In samenwerking met onze corrupte, zuipende woningcorporatieredacteur

dinsdag 18 december 2012

STADGENOOT, REDEN OM BRANDSTICHTINGEN TE LATEN VOORTDUREN?

De eventuele reden om de pyromaan niet te hinderen
Had woningcorporatie Stadgenoot een reden om de brandstichtingen welbewust te laten voortduren. Ik denk het wel, want waarom werd er zo langdurig niets ondernomen, zowel door Stadgenoot en haar politie. Elke zaterdag werd er immers tussen 24.00 en 01.30 brand gesticht in en om het gebouw in die periode. Woningcorporatie en haar politie wisten zelfs 10 maanden lang van mij én nog een van mij onafhankelijke getuige, wie het was, waar hij verbleef en op welk tijdstip hij weer brand zou gaan stichten!


Elke maandag constateren dat informatie niet voor twijfel vatbaar was!
Elke maandagochtend in die periode, heeft woningcorporatie Stadgenoot, de huismeester J. Bulder en later ook politieman J. Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van de juiste, niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de honderden brandstichtingen, die in en om het wooncomplex plaatsvonden. Dan is het toch niet zo moeilijk om de dader te pakken. Als ik het kan, waarom kan de wijkagent het dan niet met al zijn middelen en al zijn bevoegdheden?

In de nacht over de gang lopen mag niet van Stadgenoot en haar kliek
Wijkagent Druppers waartegen ik een klacht had ingediend bij de Commissie voor de Politieklachten, verklaarde tegenover die commissie tijdens een hoorzitting op
24-10-2009, dat hij meldingen had van medebewoners, dat ik 's nachts over de gangen loop in het woongebouw. Dat leek mij niet strafbaar, maar ook dat heeft buurtregisseur verzonnen, zoals hij alles verzint. Behalve dan die ene nacht, toen ik inderdaad over de gang heb gelopen en ik daardoor de pyromaan heb kunnen betrappen. Ik heb zo ook kunnen zien wie het was en welke woning hij na het brandstichten binnen ging.


Wijkagent volstrekt nutteloos als politieman
Beroepsleugenaar Druppers verwijt mij, opnieuw heel laf over de rug van anderen, dat ik 's nachts door de gangen loop. Dit terwijl hij zijn volstrekte nutteloosheid als politieman nog enigszins had kunnen opheffen, door zelf door die gangen te lopen en te doen wat ik heb gedaan om zo een eind te maken aan de jarenlange vreselijke en gevaarlijke situatie. Druppers deed helemaal niets, behalve liegen en bedriegen.

De mogelijke reden van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek om de brandstichtingen te laten voortduren
Al in september 2005 hebben wooncorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst ondertekend, waarin zij afspraken het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen. Op 29-06-2009, dus ver voor de laatste brand, kregen de bewoners van het wooncomplex een brief van Stadgenoot waarin werd aangekondigd, dat Stadgenoot studenten ging huisvesten in het gebouw.
Elke vrijkomende woning wordt sindsdien aan een student verhuurd.

Complete buurt wordt gerenoveerd

Het wooncomplex is een oud lelijk gebouw. Werkelijk alle gebouwen die om het Louise Wenthuis staan, zoals het gebouw heet, zijn nieuw, vrij nieuw of als nieuw gemaakt d.m.v. renovatie. Tevens zijn er vergevorderde plannen om het Prins Bernhardplein, aan de voorzijde van het gebouw geheel te renoveren. Dat is al gebeurd met de Wibautstraat die uitkomt op het Prins Bernhardplein waar het wooncomplex dus aan gelegen is.
Ook het gebied aan de achterzijde is  vernieuwd.
Het Louise Wenthuis is het enige niet uitziende oude, grauwe gebouw in het geheel gemoderniseerde gebied.

Woningbouwcorporatie moet €5.520,- betalen bij sloop of renovatie
De zeer kleine woningen voldoen niet meer aan de eisen van nu. Woningcorporatie Stadgenoot moet de bewoners van de 171 woningen in het gebouw €5520,- per hoofdbewoner betalen als het gebouw gesloopt wordt. Het een en ander is wettelijk zo geregeld. De studenten krijgen een zogenaamd campuscontract voor een jaar, wat elk jaar verlengt kan worden met weer een jaar zolang zij studeren.
Daarom hoeft Stadgenoot geen €5520,- te betalen als de flat eventueel gesloopt wordt.
Dat scheelt 171 keer €5520,- en dat is heel veel geld.


In groten getale werd er vanwege alle ellende verhuist ten tijde van de onophoudelijke brandstichtingen
Massaal werd er verhuist ten tijde van de jarenlange brandstichtingen. Dat is nu veel minder nu de rust dankzij mijn optreden eindelijk is teruggekeerd. Ik vermoed dat Stadgenoot het jammer vindt dat er geen branden meer zijn! Dit omdat er daardoor veel minder wordt verhuist en waardoor de studentenhuisvesting aanzienlijk minder snel verloopt.


Op kantoor komen wegens kwetsen pyromaan
De meer dan misdadige klokkenluidersbehandeling, die ik nu van woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, de GGD en de politie krijg, geeft wel aan dat Stadgenoot niet blij is, dat ik de brandstichtingen heb beëindigd.

Bovendien, hoe kan het, dat ik van de juridische afdeling van woningcorporatie Stadgenoot op kantoor moest komen om mij te verantwoorden omdat ik de pyromaan zeer had gekwetst.

Gelooft u het nu niet meer?
Gelooft u mij nu niet meer? Nou, dat begrijp ik dan ook wel hoor, het is ook niet te geloven. Maar u kunt langs komen en dan zal ik u de brief van de juridische afdeling van Stadgenoot laten zien en dan moet u het wel geloven!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen brandstichtingen

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken


Niemand kan mij op een leugen betrappen! Tel. 06-1921577

Info Rijksoverheid/ verhuiskostenvergoeding sloop/renovatie
>>>
  € 5520,- VERHUISKOSTENVERGOEDING

Aanvulling Verhuiskostenvergoeding per 1 maart 2013 verhoogt naar € 5.658,-
JOURNALISTEN         WELKOM!
JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

In samenwerking met onze grappige brandweer-reporter en onze , zuipende corrupte woningcorporatie-redacteur
Volgende bericht: Stadgenoot zeer begaan met pyromaan.

dinsdag 4 december 2012

WOONCOMPLEX WOONCORPORATIE STADGENOOT GETEISTERD DOOR BRANDSTICHTINGEN

Pyromaan kan jarenlang ongehinderd zijn gang gaan

Honderden brandstichtingen

Vanaf 25-05-2004 tot 10-01-2009, dus bijna 5 lange jaren zijn er honderden branden gesticht in en om het wooncomplex waar ik woon, het Louise Wenthuis' , eigendom van woningbouwcorporatie Stadgenoot. Langdurige perioden, soms maandenlang achter elkaar werd er steevast zo'n 3 keer per week brand gesticht. Dat gebeurde in het gebouw, maar ook in de directe nabijheid van het wooncomplex. Soms was het weer tijdje rustig en waren er geen branden.
Dan weer kregen wij een periode van 3 keer per week brand.

Een zwaargewonde, voor het leven verminkt

Tijdens een van de branden, een grote felle brand met onvoorstelbaar veel schade, is een medebewoner zwaar gewond geraakt. Die raakte opgesloten in de ruimte waar de felle brand woede en heeft zich in doodsangst door gewapend glas moeten vechten om zijn leven te redden. De medebewoner is daarbij voor zijn leven verminkt geraakt en verplaatst zich nu middels een schootmobiel.


Woningcorporatie Stadgenoot laat slachtoffer barsten
De asociale -wij hebben lak aan onze huurders-  woningcorporatie huisjesmelker
Stadgenoot heeft nooit ook maar enige aandacht besteed aan die medebewoner!
Niet onmiddellijk na de grote brand en ook niet daarna.


Onvoorstelbaar veel schade en overlast
Er zijn 3 vrachtwagens van de zakelijke huurder van Stadgenoot de firma Nelen in brand gestoken. Meerdere keren zijn alle toevoerleidingen voor de elektriciteitsvoorziening doorgebrand en zaten wij langdurig zonder elektra en dus ook zonder verwarming en lift. Ook hadden velen op de hogere verdiepingen dan geen water, omdat dat in zo’n hoog gebouw naar boven moet worden gepompt.

Stikdonker, rook en stank, enorme waterval
Telkens maar weer midden in de nacht het hele gebouw volledig gehuld in donker, gevuld met rook en stank die dagenlang bleef hangen. Het woongebouw is zo gebouwd, dat het binnengangen heeft met aan beide kanten van die gangen woningen. In het stikdonker niet alleen rook in al die gangen, maar ook een enorme waterval op de trappen van het trappenhuis. Een gesprongen dikke hoge druk bluswaterleiding was de oorzaak. De inhoud van die leiding was door de enorme hitte op de begane grond aan de kook geraakt. De leiding is op de zesde verdieping, door expansie opengebarsten.

Horror sfeer

Een afschuwelijke horror sfeer, die telkens maar weer een enorme indruk op de bewoners heeft gemaakt en onnodig langdurig het woongenot volledig heeft vergald! Huilende vrouwen, soms met een kind op de arm. Grote onrust en angst. Vele nachten zijn voor vele bewoners van de 171 woningen, jarenlang een enorme hel geweest!


Hoe abject kan een woningcorporatie, maar ook de politie zijn?
Hoe abject kan een woningcorporatie, maar zeker ook de politie, waaronder later ook wijkagent Druppers zijn, om dit welbewust, onnodig te laten voortduren?
Want dat is, wat er is gebeurd! Ik kan onomstotelijk bewijzen dat dat zo is.
Al voor februari 2008 heb ik de woningcorporatie Stadgenoot en de politie, veelal telefonisch of door middel van aanspreken, maar ook vele malen schriftelijk, waar ik ontvangstbewijzen van heb, medegedeeld, dat er meestal 3 branden per week werden gesticht om en in het Louise Wenthuis.


Elke zaterdagnacht tussen 24.00  en 01.30 u. brand!
In die periode gebeurde dat meestal 2 keer op doordeweekse dagen op ongeregelde tijden. Maar het gebeurde in die periode ook altijd op zaterdagavond en dan altijd tussen 24.00  en 01.30 uur.
Die zaterdagen en die vaste tijden waren natuurlijk de feiten, waar ik de nadruk op legde als ik de politie, de huismeester J. Bulder, diverse andere medewerkers van Stadgenoot en de directie van Stadgenoot, telkens maar weer het een en ander meedeelde en hen vroeg aan deze vreselijke en gevaarlijke situatie wat te gaan doen.

Woningcorporatie Stadgenoot én de politie deden helemaal niets!

Het tijdstip voor de volgende brandstichting in de volgende zaterdagnacht, stond in die (lange) periode elke keer weer vast.  

Stadgenoot en de politie hebben misdadig genoeg niets, maar dan ook niets ondernomen en lieten de gevaarlijke situatie voor de bewoners van 171 woningen volstrekt onnodig, welbewust nog langer voortduren.


Pyromaan zelf betrapt
In de nacht van 02-02 op 03-02-2008 heb ik mij tussen 24.00 uur en 01.30 uur verdekt opgesteld en al na een half uur heb ik de pyromaan betrapt. Dat was natuurlijk heel makkelijk op zaterdagavond, want elke zaterdagavond stichtte de pyromaan in die periode, zoals vermeld, brand tussen 24.00 uur en 01.30 uur.
Ik ben de pyromaan gevolgd en heb gezien welke woning hij binnen ging, dus ik had zijn adres! Ook heb ik hem herkend.

Stadgenoot en politie hadden nu naam en adres van pyromaan en tijdstip volgende brandstichting, maar deden helemaal niets
Vanaf dat moment 2 februari 2008! heb ik Stadgenoot, van huismeester Jan Bulder tot aan de directie van Stadgenoot toe, de politie in het algemeen en even later ook wijkagent Jack Druppers bestookt met telefoontjes, aanspreken, e-mails en brieven. Ik heb hen telkens maar weer het bovenstaande medegedeeld. Maar toen, dus vanaf 2 februari 2008, ook met de informatie wie de pyromaan was en waar hij verbleef en wanneer hij weer brand zou gaan stichten.

Elke maandagochtend niet voor twijfel vatbare informatie
Elke maandagochtend in die periode, heeft Stadgenoot, huismeester Jan Bulder en wijkagent Druppers geconstateerd, althans kunnen constateren, dat ik hen telkens had voorzien van niet voor twijfel vatbare informatie omtrent de brandstichtingen.
De wijkagent drinkt vrijwel dagelijks koffie en Cup-a-Soup bij huismeester J. Bulder op zijn kantoor en weet natuurlijk heel erg goed, of er wel of niet brand is gesticht in zijn wijk. Datzelfde geldt voor de huismeester Jan Bulder zelf, die wel weet of er voor de zoveelste keer in een van de complexen die hij beheerd, weer brand is gesticht.


Achteroverleunen
Maar woningcorporatie Stadgenoot en wijkagent Druppers bleven rustig achteroverleunen en lieten de gevaarlijke situatie opnieuw, door niets te doen onnodig nog langer voortduren. En dat terwijl die honderden branden reeds zeer grote
(ook maatschappelijke) schade en grote onrust onder de bewoners én een zwaargewonde, die voor zijn leven verminkt is, hadden opgeleverd.
Er gebeurde ondanks mijn steekhoudende en verifieerbare informatie helemaal niets!


Bewoners welbewust nog langer aan gevaar blootgesteld
Stadgenoot, de politie in het algemeen en wijkagent heer J. Druppers, hebben zo opnieuw welbewust bewerkstelligd, dat ons woongenot volstrekt onnodig voor nog langere tijd heftig werd vergald! Bovendien hebben zij de bewoners van 171 woningen door niets te doen, welbewust en onnodig nog langer aan groot gevaar blootgesteld.


Stadgenoot en politie kregen nog meer informatie
Later kwam ik er bij toeval achter, dat een student wonende in een studentenflat tegenover onze flat, precies dezelfde informatie als mijn informatie aan de politie had verstrekt. De naam, tel. nr. en e-mailadres van de student zijn in mijn bezit. Bovendien heeft deze man later, net zoals ik, voor de rechtbank een getuigenverklaring afgelegd.

Pyromaan uiteindelijk zelf maar gepakt

Op 10-01-2009, nadat Stadgenoot en de politie 10 maanden lang van mij, maar ook onafhankelijk van mij, van die student, wisten wie de pyromaan was, waar hij verbleef en aanstaande zaterdag tussen 24.00 uur en 01.30 uur weer brand zou gaan stichten, maar nog steeds niets ondernamen heb ik zelf actie ondernomen. Ik heb nadat de pyromaan 2 keer brand had gesticht op die avond, zoals dat wel vaker gebeurde, een eind gemaakt aan de jarenlange honderden brandstichtingen en heb de pyromaan een paar klappen gegeven.

Arrestatie
Dat was de eerste en hopelijk ook de laatste keer, dat ik iemand heb geslagen.
De politie kwam, om mij te arresteren. Zij hebben mij niet gearresteerd, maar eindelijk na zoveel jaren de pyromaan. Dit omdat o.a. zijn handen naar benzine roken, zo is mij later door de politie medegedeeld. Ik kreeg de andere dag bloemen van de buren omdat zij zo blij waren dat het eindelijk voorbij was.


Na straf nog een keer grote brand
Dankzij mijn ingrijpen en mijn getuigenis bij de recherche én de rechtbank is de pyromaan veroordeeld. Na het uitzitten van zijn straf heeft de pyromaan opnieuw een zeer grote en ingrijpende brand gesticht. Naar aanleiding daarvan heeft Stadgenoot, dank zij mijn informatie, waardoor zij wisten wie het was en waar hij zat, de pyromaan de toegang tot het gebouw kunnen, maar veel meer nog, wel moeten ontzeggen.


Mijn leven door woningcorporatie en haar kliek nu compleet verwoest
Nu er geen branden meer zijn en de rust in het gebouw dankzij mijn persoon is teruggekeerd, mag ik als enige bewoner mij er nog dagelijks intensief mee bezighouden. Sterker nog, mijn leven is sindsdien een hel. Voorheen had ik ook al niet zo’n goede verstandhouding met deze misdadige organisatie, maar sinds ik er voor heb gezorgd, dat er geen brand meer wordt gesticht, krijg ik een meedogenloze, afschuwelijke klokkenluidervervolging.

Misdadige acties
Woningcorporatie Stadgenoot is intensief bezig mijn leven onophoudelijk en op een onvoorstelbare manier middels talrijke misdadige acties, al dan niet te samen met haar kliek, zoals G.G.D. Amsterdam en wijkagent Druppers van bureau Linnaeusstraat, die allen zo om deze criminele organisatie heen dansen, kapot te maken. Zij doen grote moeite om mij uit mijn woning te krijgen en mij zo in mijn zestigste levensjaar dakloos te maken.

Doofpot
Stadgenoot en haar kliek is er alles aan gelegen dat haar vuile zaakjes, waaronder deze honderden branden, onder het vloerkleed te houden en verteld elke organisatie en verder iedereen die er over begint, dat het om een paar brandjes gaat. Ik heb er onomstotelijk bewijs van dat zij dat zo doen en ik beslist niet zo maar wat beweer!


Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de grote aantallen branden

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken.
 
Niemand kan mij op een leugen betrappen!

JOURNALISTEN         WELKOM


JURIDISCHE HULP GEVRAAGD

Nico van den Ham Tel. 06-19215778                      nico.vandenham@gmail.com

Gerelateerde berichten:

>>> Crimineel ontboden op kantoor Stadgenoot om mijn brieven te lezen!

>>> 
De criminele politieke bazen 

>>>
Klokkenluider

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.

Volgende berichten gaan over hoe het criminele Stadgenoot en haar kliek, mij op allerlei manieren meer en meer kapot probeert te maken


In samenwerking met onze corrupte woningcorporatie-redactie en onze corrupte politiezakenredactie

zaterdag 1 december 2012

VRIJE MENINGSUITING? IK MAG NIET EENS ZEGGEN WAT IK HEB MEEGEMAAKT!