KLOKKENLUIDERSVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

STICHTING HARM BOS 1945

Harm Bos (voorzitter)
Bestuur: Harm Bos (voorzitter)    

Nico van den Ham (secretaris - penningmeester)

KvK nr. 68633718

Rek. nr. NL22 INGB 0653 7830 19 

t.n.v. Harm Bos

Bezoekadres  Grift 3, 9406GW Assen

E-mailadres Stichtingharmbos1945@gmail.com


Website NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND 
http://nicovandenham2.blogspot.nl

Beschrijving

Het financieren en verrichten van activiteiten die ertoe bijdragen dat (onder meer) klassenjustitie wordt bestreden en wordt verminderd alsmede het financieren en verrichten van activiteiten die ertoe bijdragen dat door de Rechtspraak de Wetten en (Internationale) Verdragen op een juiste wijze worden nageleefd alsmede alles dat daarmee rechtstreeks en zijdelings te maken heeft en verband houdt.

Opgericht op >
>> 25 april 2017

Bezoekadres

Grift 3, 9406GW Assen

E - mailadres

Stichtingharmbos1945@gmail.com