dinsdag 15 oktober 2019

TEKEN DE PETITIE: WETSVOORSTEL OVERHEID STRAFRECHTELIJK VERVOLGEN

Waarom kunnen enkel burgers strafrechtelijk worden vervolgd? Waarom de overheid niet?
De overheid gaat continue vrij uit, terwijl burgers voor hetzelfde wel strafrechtelijk worden vervolgd.
Het is de hoogste tijd voor verandering! Teken deze petitie alstublieft en blaas het initiatief nieuw leven in! Een vorig wetsvoorstel hierover was in 2015 en sneuvelde toen op >>> één stem!


Teken s.v.p. de petitie
>>> Wetsvoorstel 'Overheid Strafrechterlijk Vervolgen' en blijf op de hoogte van alle misstanden bij de rijks(r)overheid.

Like de Facebookpagina >>> Wetsvoorstel 'Overheid Strafrechterlijk Vervolgen' en blijf op de hoogte van alle misstanden bij de rijks(r)overheid.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 14 oktober 2019

E-mail vanuit de Philipijnen aan Melder van Misstanden Nico van den Ham

(geanonimiseerd en gefingeerde namen) 

herman van rooij <hermanvanrooij@hotmail.com>          zondag 13 okt. 2019 23.06 11 uur geleden 


Hallo Nico van den Ham,

met verbijstering volg ik de laatste tijd jouw video's en teksten. Hoe je dit alles nog volhoud met al die corrupte rechters, koningshuis en de complete maffia regering, is met geen pen te beschrijven.

Ik ben zelf nu bijna 75 jaar en woon al sinds 2012 op de Filipijnen, en heb een dochter hier van nu 10 jaar. Zij is niet gevaccineerd en gebruik totaal geen drugs van de Pharma Maffia. Ze is nog nooit ziek geweest, wel heeft ze een Nederlands paspoort van het maffia land. Ze vraagt wel eens, kunnen we niet eens een keer naar Nederland gaan. Ik wil dit voorlopig uitstellen. Stel je voor dat de criminele jeugdzorg maffia bende haar willen ontvoeren, daar ze niet is gevaccineerd, en dan zeggen dat ik geen goede vader ben, die zogenaamd niet goed voor haar zou zorgen.

Je kan alles verwachten in die bananenrepubliek die Nederland heet.

Ik voel hier in de Filipijnen veel vrijer. Er bestaat hier geen verplichte ziekenkosten verzekering, ook is er geen leerplicht, ook zijn er geen agenten die met een laser gun je snelheid controleren. Ook zijn er geen parkeermeters, benevens in Manilla waar er wel enige zijn, maar waar je een hele dag kunt staan voor nog geen euro. Alles bij elkaar is het leven hier veel vrijer. Ik wens dit iedereen toe.

Ik heb buitengewoon veel respect voor jouw, wat je allemaal doet om mensen bij te staan die het leven onmogelijk wordt gemaakt door de terreur van de Nederlandse criminele staat.

Ik wil je alle sterkte toewensen, bij al het werk wat je voor de medemensen doet. Ik en doe een foto van mijn lieve dochtertje erbij.


Met de heel hartelijke groeten en respect,


Herman en Lisa
tel. 00XX XXXXX XXXXXwoensdag 9 oktober 2019

Nico van den Ham noemt rechters criminelen; mr. Paul Ruijs formuleert het anders en dat doet hij heel goed

Iedereen die graag wil dat criminelen geen rechters zouden mogen zijn, of dat juist
wel willen, moeten onderstaande aflevering van Cafe Weltschmerz bekijken!
J
ournalist Marcel van Silfhout in gesprek met held, mr. Paul Ruijs, over rechters, advocaten en ander gespuis. Start de video... Ga naar het videokanaal van >>> Cafe Weltschmerz voor veel meer goede video's. 

Klik ook eens boven in de navigatiebalk van deze site op >>> 'juiste vragen!' of in de linkerkolom op - MUSIC CHOICE AT THIS TIME -.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 2 oktober 2019

STOP 5G: STEL TELECOMPROVIDERS & POLITICI AANSPRAKELIJK MET EEN VERBINTENIS INCL. DAGVERGOEDING VAN MAX. € 2.000,- PER DAG!


Wilt u ook geen proefkonijn zijn van het nieuwe 5G-netwerk dat u van uw privacy berooft en mogelijk schadelijke effecten heeft op uw lichaam en geest?


De oplossing: stel de directeuren van de telecomproviders en politici aansprakelijk en bied hen een verbintenis aan met een maximale dagvergoeding van € 2.000,- per dag, per overtreding.

Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond tegen Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Als u zich opgeeft voor een geneesmiddelenonderzoek in een kliniek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. U krijgt dan voor uw deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding…

Claim uw rechten. Zonder uw wilsverklaring (Art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt u in staat om eerst de telecomproviders hardhandig op de vingers te tikken. Deze actie tegen de telecomproviders loopt van 27 september t/m 31 oktober. Daarna gaan we de politici aanpakken.


Verder lezen en veel meer info op de website
van de >>> Nationale Bond tegen Overheidszaken


En dan nog dit:

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft al bewezen effectief te kunnen optreden tegen de overheid en haar partnerorganisaties.

De Bond heeft via gewonnen rechtszaken tegen zorgverzekeraars erkend gekregen dat de Zorgverzekeringswet een onaanvaardbare doorkruising van het bestuursrecht in civiel recht is.

zondag 29 september 2019

Melder van Misstanden Nico van den Ham loopt weg bij bral-vergadering over rechtsspraak Tweede Kamer

De Tweede Kamer is opgedeeld in commissies. In zo’n commissie zitten Kamerleden die zich bezighouden met het beleidsterrein van een ministerie. De commissies vergaderen regelmatig in de kleinere zalen van de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag was ik, op aandringen van enkele medeslachtoffers van partijdige corrupte rechters, aanwezig bij zo'n vergadering van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid. Het onderwerp was rechtspraak. Verder lezen onder de video.Al na een uur ben ik weggegaan, omdat ik niet meer tegen het zinloze gebral kon.
Zo'n vergadering wordt rechtstreeks op tv uitgezonden en kan daarna, zoals uit bovenstaande video blijkt, worden teruggekeken. Ook dit zoetsappige gebral over de rechtspraak heeft alleen maar als doel het onderworpen volk te laten blijven geloven dat de rechtspraak in Nederland niet tot op het bot corrupt is. Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming (misdaadgroep VVD), wees zoals verwacht nog uitgebreid met een beschuldigende vinger naar de rechtspraak in de landen >>> Polen en Hongarije (vanaf ong. 2.18), zodat de aandacht van de immense corruptie bij de Nederlandse rechtspraak weer buiten beschouwing kan blijven en het onderworpen volk blijft geloven dat het in onze verkapte schurkenstaat allemaal wel goed zit.


Nico van den Ham Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

woensdag 25 september 2019

Ook klokkenluider Nico van den Ham schrijft brandbrief aan toekomstig president van de Europese Commissie

Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

De vernietiging van onafhankelijke  rechtspraak in een aantal EU-landen bedreigt het voortbestaan van de Europese Unie. Dat schreven presidenten van 3 grote Europese rechtersorganisaties in een >>> brandbrief aan Ursula von der Leyen, de toekomstig president van de Europese Commissie. Lidstaten worden in de brief niet bij naam genoemd, maar duidelijk is dat het hier gaat om Polen, Hongarije en mogelijk ook Roemenië.


De presidenten willen ontvangen worden op het kantoor van Von der Leyen in Brussel om het één en ander te komen uitleggen. Ook Nico van den Ham stuurde, mede namens andere bij hem bekende slachtoffers van corrupte Nederlandse rechters, een brief aan Ursula von der Leyen. 

Nico van den Ham wil met een aantal anderen ook bij de voorzitter van de unie worden ontvangen om onomstotelijk te komen bewijzen dat De
 Staat der Nederlanden zich op grote schaal schuldig maakt, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op zijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking.  Klik hier voor de >>>  brief in Pdf-bestand   


Aan: de gekozen president van de Europese Commissie, mevrouw dr. Ursula von der Leyen

Van:
  
Nico van den Ham en namens een groot aantal bij mij bekende slachtoffers van de Nederlandse rechtspraak.

                                                                      Amsterdam, 25 september 2019


Geachte mevrouw Von der Leyen,

Gefeliciteerd met uw verkiezing als voorzitter van de Europese Commissie.

Presidenten van drie Europese rechtersorganisaties stuurden u onlangs een brief  toe. Eén van die presidenten is de Nederlandse heer Kees Sterk. De andere twee heren zijn: Jean-Claude Wiwinius en José Igrea Matos.

In de aan u toegezonden brief gaat het om meerdere lidstaten van de Europese Unie waar de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig zou worden bedreigd en de scheiding der machten tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht tak zou worden ontmanteld.

De heer Sterk, die ook rechterlijk lid van de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak is, en de heren Wiwinius en Matos vragen u vriendelijk maar dringend in hun brief, mevrouw Von der Leyen, om hen zo snel mogelijk op uw kantoor in Brussel te ontvangen. De drie heren stellen voor om u dan talrijke voorbeelden te overleggen van de vernietiging van rechterlijke onafhankelijkheid in sommige lidstaten.

Nederland wijst met grote regelmaat met beschuldigende vinger naar andere landen als het om de onafhankelijkheid en integriteit van haar rechtspraak gaat.  De Nederlandse regering hanteert deze afleidingsmanoeuvre vooral om haar eigen bevolking via de media te doen laten geloven dat het betreffende de rechtstaat in Nederland allemaal wel goed is geregeld.
  
Echter, van scheiding der machten, ook wel de trias politica, is in de Staat der Nederlanden in de praktijk absoluut geen sprake. Volgens de theorie van deze driemachtenleer dient een staat zo ingericht te zijn dat de drie machten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht van elkaar gescheiden zijn en elkaars functioneren bewaken.

Ikzelf en grote groepen slachtoffers van partijdige, corrupte rechters, kunnen onomstotelijk bewijzen dat deze drie machten in Nederland niet gescheiden zijn en elkaars functioneren niet bewaken, maar juist samen werken en elkaar in bescherming nemen betreffende de misdrijven die zij jegens grote groepen van het Nederlandse volk plegen.

De Staat der Nederlanden maakt zich, gebruikmakend van diegenen van het laatste en beslissende woord, te weten partijdige, corrupte rechters, op grote schaal schuldig aan het toepassen van onvoorstelbare wreedheden op mijn persoon en grote groepen, waaronder veel kinderen, van haar bevolking. Dit alles voor de geldelijke belangen van grote organisaties of door rechters belangrijk geachte personen.

Klachten hierover indienen bij de daarvoor wettelijk aangewezen Nederlandse organisaties, zoals de Hoge Raad der Nederlanden, is volstrekt zinloos. Wij krijgen veelal geen antwoord op onze klaagschriften of deze worden in een enkel geval afgedaan met een nietszeggend, kort briefje.

De reguliere media hierover inschakelen is onmogelijk, omdat die massaal weigeren hierover te berichten.

Slachtoffers van de Nederlandse corrupte rechters kunnen in hun eigen Nederland nergens met hun klachten of aangiften terecht, omdat de daarvoor aangewezen organisaties elkaar allemaal in bescherming neme
n.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, maar dringend, net zoals de heren Kees Sterk,
José Igrea Matos en Jean-Claude Wiwinius dat hebben gedaan, mij en een aantal
andere slachtoffers van de Nederlandse, partijdige, rechtspraak op uw kantoor in Brussel te ontvangen. Wij kunnen dan, onderbouwd met veel onomstotelijk bewijsmateriaal, aan u laten zien dat de Nederlandse rechtspraak niet onafhankelijk, maar door en door corrupt is.


Hoogachtend,

Nico van den Ham
Melder van Misstanden


In een bijlage per e-mail, T.A.T. van Frau dr. Ursela von der Leyen, verzonden
naar 
europamanagement@ec.europa.eu


Tevens verzonden naar de Poolse, Hongaarse, Roemeense en Russische ambassades:

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl     mission.hga[at]mfa.gov.hu

consulate.hga@mfa.gov.hu   
haga@mae.ro   rusembassynl@mid.ru

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND,Nico van den Ham, Savannah Whitefield. Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Schurkenstaat der Nederlanden, Corrupte Reguliere Media, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Censuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 22 september 2019

Klokkenluider Nico van den Ham ontvangt eindelijk zijn, onrechtmatig tot stand gekomen, vonnissen

Zwendel
Bijna 3 weken na het uitspreken van de vonnissen ontving ik afgelopen vrijdag eindelijk mijn, door middel van enorme rechterlijke zwendel (door het Openbaar Ministerie in samenspan met de Rechtspraak) tot stand gekomen, vonnissen.
Het betreft hier uitspraken die door rechter, mevrouw Y.M. Vanwersch zijn  gedaan op een rechtszitting schijnvertoning die plaatsvond op
2 september 2019. Ik heb tot nu toe beweerd in hoger beroep te zullen gaan, ook al word ik maar veroordeeld voor 5 cent boete.


Klagen

Inmiddels ben ik daarover op andere gedachten gekomen. Klagen, wat beroep aantekenen feitelijk is, is volstrekt zinloos. Ik zou dan moeten gaan klagen bij  hogere rechters (raadsheren). In al die jaren heb ik in mijn eigen zaken en in de vele zaken van anderen, waar ik mij op één of andere wijze mee heb beziggehouden, gezien dat hoe hoger een rechter hoe corrupter hij of zij is. Klagen bij zwarte toga criminelen over de misdrijven, die collega zwarte togadragers in deze zaak, maar ook in voorgaande zaken waar deze zaak uit is voortgevloeid, hebben gepleegd, zou alleen maar meer boosheid opwekken. Nog meer boosheid zou vrijwel zeker leiden in een nog hogere onterechte straf. Geen hoger beroep dus. Nico van den Ham

Zie ook in deze zaak: