KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

woensdag 16 augustus 2017

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!

Economie
Steeds meer burgers waarvan het leven door middel van gerechtelijke zwendel volledig is verwoest, ten voordele van deze vuile >>> economie, doen aangifte tegen corrupte rechters en andere toga-criminelen. Wij zitten er in veel gevallen met de neus bovenop. Inmiddels doen onze ogen pijn van het aanzien van wat er allemaal gaande is op dit moment. 


Klachten indienen over- of aangifte doen tegen criminele
zwarte togadragers
 volstrekt zinloze en gevaarlijke bezigheid! 

Massaal 
Wij volgen het op de voet en hebben weet van de vele klachten die over rechters, raadsheren, advocaten, griffiers, officieren van justitie en ander gerechtelijk tuig worden ingediend. Ook weten wij dat er veel meer aangiften wordt gedaan wegens het massaal plegen van zeer ernstige, levensingrijpende misdrijven tegen onschuldige medemensen door datzelfde justitiële uitschot.

Lachen
Ze lachen erom bij De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De klachten gaan, evenals de aangiften, veelal direct de papierversnipperaar in en de klager krijgt er vaak, doodleuk, geen enkele reactie op. 

Standaardbrief
In de andere gevallen wordt de klacht afgedaan met een standaardbrief van enkele zinnen. Vaak begint de tekst in zo'n briefje met... 'in uw beleving-' of 'in uw boosheid heeft u gemeend, bla, bla, bla.... Ik zie dan ook geen aanleiding, bla, bla, bla... en ik wijs daarom uw klacht af! 

Bewijsmateriaal
Over het eventueel meegezonden bewijsmateriaal wordt in zo'n reactie dan met geen woord gerept. Net zo als dat het geval is in de meeste vonnissen bij gerechtelijke procedures. Procedures die gaan om geschillen waar de ene partij groter is of door de corrupte rechter belangrijker wordt geacht dan de andere. Hetzelfde geldt ook betreffende de inhoud van de verplichte proces-verbalen, als die al worden opgemaakt van de rechtszittingen want heel vaak gebeurt dat doodleuk niet. 

Onderzoeksresultaten
Veelal wordt er in de laatste zin van zo'n brief tot slot ook nog even fijntjes verwezen naar 'onderzoeksresultaten' van louche, volksmisleidende organisaties zoals het
>>> World Justice Project e
n de >>> Europese Commissie en daarmee is 'de kous dan absoluut wel af!'

Bedreigen 
Nu er meer en meer aangifte wordt gedaan tegen de criminele 'edelachtbaren'
zijn er ook mensen die nu gaan klagen over het niet behandelen van klachten en aangiften. Onlangs nog hadden drie bij ons bekende slachtoffers van rechters het voor elkaar gekregen dat zij op afspraak mochten komen spreken over deze kwestie. 
Dat was bij een hoge hoofdofficier van justitie één van de kliekleden van het >>> functioneel parket de Toga Maffia. Eenmaal aangekomen op de afspraak moesten 2 van hen, als honden bij een supermarkt, buiten wachten en mocht slechts een van de slachtoffers zijn verhaal doen. Niet aan de hoofdofficier het toga-bendelid zelf, maar aan 2 naaste medewerkers handlangers.

Bewijsstukken
Het slachtoffer had (nieuwe) bewijsstukken meegenomen maar de medewerkers handlangers keken er met een 'half oog' naar en weigerden er inhoudelijk op in te gaan. Precies dezelfde wijze die partijdige rechters hanteren dus. Wel waarschuwden de beide heren het slachtoffer dat hij moest stoppen om curatoren, rechters en officieren van justitie 'corrupt' te noemen. Stopte hij daar niet mee, zo bedreigden de ambtenaren het slachtoffer verder, dan zou hij aanstonds wel eens de 'verkeerde' kunnen tegenkomen.

Omgedraaid
De rollen werden, zoals dat vrijwel altijd gaat bij justitie in dit soort kwesties, omgedraaid en het slachtoffer werd ook nog toegebeten dat hij vanaf nu moest stoppen met het doen van aangiftes etc. Hij moest zich maar met normale dingen gaan bezighouden. Tevens vonden de handlangers van het OM dat het slachtoffer en zijn vele medestanders moesten inzien dat het boek voor hen nu echt dicht was en dat beledigende publicaties op o.a. internet moesten stoppen. 

Brief
Na het gesprek kreeg het slachtoffer van De Rechtspraak ook nog een brief van het OM waarin hem werd medegedeeld dat verdere correspondentie niet meer zal worden beantwoord en daarmee was de kwestie dan voorgoed afgedaan. Wij kennen de betrokken slachtoffers en die hebben ons verzocht niet te publiceren over deze gang van zaken. De angst voor de meeste leed, ellende, verdriet en dood veroorzaken misdaadorganisatie die onze verkapte schurkenstaat kent, zit er goed in... zullen we maar zeggen. Wél is afgesproken dat wij dit artikel in de algemene sfeer mochten publiceren. Dus zonder namen en/of andere verwijzingen naar de betrokken slachtoffers.

Revolutie
Klagen over de gang van zaken bij de rechtelijke macht; aangifte doen tegen criminele rechters; onomstotelijke bewijzen van het een en ander aanbieden is klagen over criminelen bij criminelen en dus volstrekt zinloos! Er moet wat anders gebeuren. Al een paar keer riepen wij daar toe op. Echter zonder resultaat. Binnenkort hierover opnieuw meer.

Vraag
Wij stelden ook al eens een vraag betreffende deze kwestie aan zo'n hoofdofficier van justitie van het functioneel parket van het OM. Dit keer was het een hoge mevrouw van het parket in Amsterdam. Ook wij kregen wij geen antwoord. Stelt Nico van den Ham, in tegenstelling tot de gecensureerde staatsmedia, wél de >>> juiste vragen?!
Start de korte video (precies één minuut). 

zondag 13 augustus 2017

Ambtenaren Sociale Dienst Amsterdam getraind in het volledig kapot treiteren van daklozen.

Opnieuw vrouwen 'bedreigd' door Nico van den Ham, te lezen in een vals opgemaakte brief die geheim had moeten blijven! 

Nieuw 'bewijsmateriaal' tegen Nico van den Ham voor Algemeen Dagblad- Nepnieuwsjournalist, crimineel, Chris Klomp.  

'Tekst in de brief geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'        

'Tekst onder de brief niet geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'


Dreigpost
Wekelijks moet de dakloze Nico van den Ham naar de Jan van Galenstraat 323 B Amsterdam om zijn daklozenpost ( bekeuringen,  deurwaarders, bedreigingen enz.) op te halen. Doet Nico dat één keer niet dan is hij als dakloze zijn postadres kwijt en daarmee ook zijn daklozenuitkering van € 535,-. Een paar weken geleden, net toen Nico ook weer op weg wilde gaan naar dat 'vrolijk makende' daklozenloket werd hij door een medewerker van de Amsterdamse sociale Dienst opgebeld. Het werd een gesprek van ongeveer een half uur. 

Gemoedelijk
De medewerker, die zich heel gemoedelijk en vriendelijk voordeed, belde Nico op omdat hij, zoals de ambtenaar op enthousiaste wijze vertelde
, 'de eer' had om het daklozendossier van Nico 'op zijn bordje te hebben gekregen'. Of Nico op gesprek wilde komen was de vraag. 'De Amsterdamse sociale dienst wilde weten of het wel goed gaat met Nico, zo ging het verder. Een volstrekt zinloze vraag aan een dakloze want met daklozen gaat het altijd slecht! Heel slecht! Daar komt nog bij dat de gemeente Amsterdam tot op >>> hoog niveau, tot in de kleinste >>> details, heel goed weet hoe met Nico van den Ham en de andere daklozen gaat! Onderzoek wijst ook nog eens een keer uit dat het, op enkele uitzonderingen na, met dakloze mensen nooit meer goed komt. Vooral niet als iemand op latere leeftijd dakloos is >>> gemaakt

Waarschuwing
Tijdens het telefoongesprek, bracht de medewerker naar voren dat er op 3 oktober 2016 een waarschuwingsbrief aan Nico zou zijn bezorgd! Nico zijn gedrag zou tijdens een bezoek aan de Sicherheitsdienst van het WPI, 'Werk Participatie en Inkomen' zoals de sociale dienst tegenwoordig heet, onaanvaardbaar zijn geweest. Echter, die brief is nimmer aan Nico toegezonden en ook nooit aan hem persoonlijk bezorgd, zoals er valselijk in het schrijven staat vermeld. Dat laatste is wellicht met opzet gedaan. Dit, omdat het corrupte personeel van het Amsterdamse WPI niet wil dat Nico van den Ham de brief op zijn website publiceert, maar gelijkertijd wél wil dat het voor Nico belastende document in zijn dossier zit. Nico heeft, diezelfde middag nog, een naïeve bediende van het daklozenloket zo ver gekregen dat zij het document voor Nico heeft uitgeprint en aan hem heeft overhandigd.  

Gespreksopname
Nico van den Ham heeft een integrale, duidelijke gespreksopname van het gebeuren op 14 augustus 2016 aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam gemaakt. Daarop is te horen hoe meerdere ambtenaren van het WPI en een psychiater van de Amsterdamse GGD, Nico van den Ham aanhoudend jennen en het bloed onder de nagels poogden weg halen. Bij normaal denkende mensen met een beetje gevoel in hun donder, dus niet bij Chris Klomp, zullen de rillingen over de rug lopen bij het beluisteren van de gespreksopname. 

Beleefd
Vooral is te horen dat de tot op het bot getergde Nico daarbij netjes, rustig en beleefd blijft! Ook is te horen dat Nico op geen enkele wijze één of meerdere ambtenaren beledigd of bedreigd! Datzelfde geldt voor de getuige die Nico had meegenomen! De getuige die in de brief heel denigrerend 'uw begeleider' wordt genoemd. Nico heeft nooit begeleiders (nodig) gehad in zijn leven. Behalve dan zijn lieve vader en moeder, Nico en Annie, die hem op jonge leeftijd liefdevol hebben opgevoed en hebben begeleid. 

Bidden
Ruim een jaar geleden verzekerden dakloze leeftijdsgenoten van Nico ons al absoluut geen daklozenuitkering te willen hebben! Dat willen zij niet omdat de vernederingen die zij dan moeten ondergaan, daar aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam, hen te veel zijn. 'Wij halen liever een gratis kopje soep hier, een broodje daar en een warme maaltijd bij een organisatie waar wij eerst moeten bidden voor die maaltijd. Alles is beter dan dat wij ons als stukken vuil door dat smerige, corrupte gemeentetuig zo moeten laten vernederen', zo vertelden de dakloze mannen, die er ondanks alles keurig uitzagen, er nog bij aan onze redactie. 

Onomstotelijk bewijs
Wij popelen om onze gespreksopname te publiceren zodat iedereen kan horen hoe het er aan toe gaat bij het daklozenloket de Sicherheitsdienst van het WPI aan de Amsterdamse Jan van Galenstraat. Echter, op 13 september aanstaande zal een klacht hierover die Nico heeft ingediend bij de >>> gemeente Amsterdam worden behandeld. Dan zal, zo is Nico beloofd, de gespreksopname van meer dan een uur worden afgeluisterd. Nico heeft de opname voorzien van een begeleidende tekst. 

Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad-Desinformant, Chris Klomp heeft via een van zijn teamleden onze redactie al laten weten op geen enkele wijze in de gespreksopname te zijn geïnteresseerd! 'Wél in de geheime brief, 'want wat daar in staat... is waar',  zo voegde de Klompaanhanger, die ook een abonnement heeft op het krantenvod, Algemeen Dagblad, er nog aan toe!  

Vertrouwen
Nico van den Ham zelf heeft ook geen vertrouwen in de goede afloop van het komende onderzoek. 'In onze verkapte Schurkenstaat, zoals Nederland is, heb je niets aan bewijsmateriaal wat in jouw voordeel is als je een geschil hebt met een partij die veel groter is of belangrijker wordt geacht dan jij. Niet bij de rechtbank, niet bij het gerechtshof, niet bij de politiek, niet bij perskaartjournalisten en zeker niet bij 
crimineel, Chris Klomp' aldus Nico van den Ham.  

Zie ook >>> Befehl ist Befehl ! Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook,                               helemaal kapot! | Sociale Dienst AmsterdamRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Algemeen Dagblad -crimineel Chris Klomp, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.
vrijdag 11 augustus 2017

Wanhopige Slachtoffers van Misdaadgroep Jeugdzorg

De afgelopen week een driemans demonstratie voor de deur van een van de kantoren van de Misdaadgroep Jeugdzorg aan de Tarweweg 6 in Nijmegen. Onze ogen zijn nat van verdriet en onze tenen staan krom van ergernis! .... verder lezen onder de video's....

Actie 
Al meerdere malen riep deze website op tot actie tegen diegenen van het laatste beslissende woord; rechters! Immens gewetenloze, criminele magistraten die ook als het om onze kinderen gaat, er alleen maar zijn voor de vele misdaadorganisaties die onder de noemer Jeugdzorg te werk gaan. Rechters die op ambtseed liegen, bedriegen en alles wat in het voordeel is voor de meest lieve mensen, die zo het slachtoffer zijn van Jeugdzorg, uit hun proces- verbalen van zittingen en hun vonnissen laten. Allemaal voor het >>> grote geld! Zoveel leed voor de kinderen, de ouders, de oma's en opa's. Vrijwel niemand, ook de slachtoffers niet, zijn bereid om het corrupte Zwarte Toga Tuig en hun smerige kliek in hun werk te gaan belemmeren. We zouden het met zijn allen kunnen, maar helaas! Daarom enorm veel respect voor Tamara Recourt
>>> Cindyll Play en >>> Jeff Schippers

Zie ook: 

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord (Tamara Recourt)

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> 'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun                        kinderen naar buitenland vluchten!'  (José Kuckelhorn)

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

>>> Herbst Van Campen Diana (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

donderdag 10 augustus 2017

'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun kinderen naar buitenland vluchten!'

'Jongetje, 7 jaar vermoordt klein kindje' !???!  

Na het >>> eerste interview met José Kuckelhorn vertelt zij in deel 2 over de moord op een kind van 7 jaar, door haar destijds 7 jarige zoontje !???! Verder opnieuw over de Willem Schrikkergroep/Jeugdzorg. José waarschuwt; 'ouders die met een organisatie die onder de noemer Jeugdzorg in aanraking komen moeten, als zij hun kinderen willen houden onmiddellijk met hun kinderen vluchten naar het buitenland!' Het krantenartikel over de moord, wat overigens niet geheel met de waarheid strookt, destijds in de >>> NRC.

Zie ook: 

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

dinsdag 8 augustus 2017

Schokkende onthullingen over immense corruptie bij OM, rechters, advocaten, Rabobank, media enz.

Rob Brockhus, Sociale Databank spreekt met >>> ir. Ruud Rietveld en Wim Visser, slachtoffer van de >>> De Bloembollen-Rabo-Maffia én De Rechtspraak deel 1
>>>
 deel 2 >>> deel 3 en >>> deel 4Ga ook naar >>> Sociale Databank NL. Hieronder 2 video's... 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting. Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur,

zaterdag 5 augustus 2017

José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep

Op woensdag 2 augustus jl. was Nico van den Ham bij José Kuckelkorn op bezoek. Ook zij en haar kinderen leven in immens verdriet dankzij de William Schrikkergroep. Een van de vele organisatie's die onder de noemer van de misdaadgroep Jeugdzorg opereert. Organisaties waarvoor kinderen slechts handelswaar zijn en zo op misdadige wijze hun zakken vullen. José vertelt haar verhaal in 2 delen. Deel 2 gaat o.a. over moord! Gelet op de ontwikkelingen van de laatste tijd plaatsen wij dit hartverscheurende verhaal inmiddels met grote twijfel op onze site. José Kuckelhorn is een schat van een vrouw die wij op geen enkele wijze willen schaden. Met klem wijzen wij er dan ook op dat de volledige verantwoording van dit artikel ligt bij Nico van den Ham. Alles wat José in de video vertelt, ligt onder absolute verantwoordelijkheid van Nico van den Ham! Zie ook: 

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

vrijdag 4 augustus 2017

AD Nepnieuws-journalist Chris Klomp boekt maar liefst 3 successen op een dag!

Dit artikel is enkele uren online geweest op hevig aandringen van anderen waar wij van afhankelijk zijn. Dit naar ernstige bedreigingen van Staatsinformant Chris Klomp. Nu, na enkele uren hebben wij het artikel in aangepaste vorm weer teruggeplaatst! Vanwege omstandigheden kon dat niet eerder. Meer info volgt zo spoedig mogelijk!  Dit artikel kan de komende tijd worden aangevuld met nieuwe informatie. 

Verwoesten
De 'journalist' die categorisch weigert bewijsstukken te onderzoeken, die onomstotelijk aangeven dat rechters, politiemensen en ander justitieel tuig, massaal valsheid in geschrifte plegen, boekte gisteren maar liefst 3 successen! 

Narcist, Staatsinformant, AD-
Nepnieuws- journalist, Chris Klomp
Hier stond een Foto van de vriendin van Chris Klomp. Ook op de websites van Micha Kat en Rogier Hop zijn artikelen verwijderd. Video's zijn de afgelopen tijd in opdracht van Klomp verwijderd, evenals complete videokanalen. Mensen die nu nog blijven roepen dat er steeds meer mensen wakker worden en wij aan het winnen zijn, zijn zelf niet wakker. Dit is het einde van de vrije media! Nico van den Ham heeft snel hulp nodig op vele fronten, anders is het snel afgelopen met deze site! Hierover spoedig meer!


Journalist
De Algemeen Dagblad- crimineel, behoort bij de kliek van de tot op het bot corrupte rechtelijke macht! Klomp schrijft voor die rechtelijke macht medemensen helemaal kapot! De staatsinformant baseert zich daarbij op ambtseed valselijk opgemaakte gerechtelijke stukken! Voor velen is dat maar moeilijk te geloven. Echter...  er is geen enkele journalist in onze verkapte Schurkenstaat te vinden die de vele, vele bewijsstukken die onweerlegbaar aantonen dat onze beweringen in deze de juiste zijn, wil onderzoeken. Wij hebben zelf veel bewijs en ook toegang tot nog veel meer bewijs van vele andere slachtoffers van de Rechtelijke Macht! 

Chris Klomp
Waar andere journalisten eenvoudig weigeren zich te verdiepen in het feit dat criminele rechters gewetenloos onze medemensen kapot maken voor deze >>> economie gaat Chris Klomp nog een stap verder! Als loopjongen van de criminele rechtelijke macht publiceert Klomp artikelen waarin het lijkt dat de onschuldige slachtoffers van die rechters, criminelen zijn van de allerergste soort. Een goed voorbeeld daarvan is diegene die Chris Klomp op dit moment moet uitschakelen: Nico van den Ham. 

Succes 
Gisteren liet de justitionele loopjongen 2 video's van internet verwijderen. Ook werd er een artikel op een website, waar ook zijn vriendin XXXXXXXXXXXXXXXX in voor kwam, verwijderd. Soort ontmoet soort, kunnen we zeggen want XXXXXXXXXXXXXXXX werkt voor de staats-gecensureerde Tokkie TV-zender: SBS.

Dreig e-mail 
Wij kregen gisteren een dreig-mail van YouTube waaruit bleek dat we een video moesten verwijderen met een gesprek tussen journalist Micha Kat en Nico van den Ham. Dat gesprek is nu te beluisteren via ons >>> Russische videokanaal.

Naam
Verder werd er gisteren nog een video verwijderd waar de naam Chris Klomp in voorkwam van het videokanaal >>> Destiny5D

Macht
Klomp heeft door zijn criminele activiteiten voor de staat heel veel macht en kan en mag daardoor anderen als zware crimineel wegschrijven overal waar dat maar kan. 

E-mail
Uit onderstaande e-mail blijkt waar we het over hebben als het XXXXXXXXXXXXXXXX betreft.  


________________________________________________


Van: XXXXXXXXXXXXXXXX Verzonden: do 03-08-17 14:13
Aan: 'stapel@stapeladvocatuur.nl' <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Onderwerp: URGENT: sommatie verwijderen tekst revolutionair online
Urgentie: Hoog

Geachte mr. Stapel,

Ik begrijp dat u de advocaat van de heer Micha Kat bent.

Hij heeft zojuist een tekst op zijn website geplaatst waarin mijn naam en werkgever gekoppeld worden aan de tekst: ‘ in dienst van kinderverkrachters’ . http://revolutionaironline.com/

Dit is laster en ik sommeer de heer Kat dan ook om dit per direct te verwijderen alvorens zowel ik als mijn werkgever stappen zullen ondernemen.
Graag uw reactie dat dit vandaag gebeurt.


Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXXXXXXXX
_____________________________________________________________


Zie ook de artikelen hierover op de site van journalist;
drs. M. Kat >>> Revolutionair Online

en Gerrit Herders >>> Chris Klomp neemt zelfs de Nederlandse Vereniging Voor Journalisten in de maling

en Rogier Hop >>> Nou breekt toch wel mijn Klomp

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Algemeen Dagblad -crimineel Chris Klomp, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.