zaterdag 21 juli 2018

OPROEP NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND - WIE HEEFT OF WEET EEN TOGA MET OF ZONDER BEF


Het moet een echte (tweedehands) toga, maat 54-56, voor een advocaat of rechter, zijn. Dus niet één van
€ 15,- uit een feestwinkel, anders hadden we die natuurlijk al lang zelf aangeschaft.

De toga zal worden gebruikt voor ludieke en eerlijke voorlichting aan grote groepen van de door de reguliere media, betreffende de rechtspraak en haar omvangrijke kliek, voorgelogen Nederlandse bevolking.

Nico van den Ham is en wordt als klokkenluider - melder van misstanden - op een buitenproportionele wijze financieel volledig kapot gemaakt door beslissingen van meerdere extreem criminele rechters. 


De eventueel aangeboden toga zal dan ook aangeschaft en ter beschikking worden gesteld aan Nico van den Ham door de Stichting Harm Bos 1945. Zie daarvoor het bovenste item in de linkerkolom van deze site of klik >>> hier.    


Reacties: nico.vandenham@gmail.com

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

woensdag 18 juli 2018

Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten over de rechtspraak

Nico van den Ham ging onlangs naar Eindhoven en bezocht professor Van Putten. Dit met de vraag wat we nog kunnen doen om de veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende gerechtelijke zwendel die dagelijks plaatsvindt in de Nederlandse gerechtsgebouwen te stoppen. Van Putten heeft al veel wetenschappelijke stukken op zijn naam staan betreffende de rechtspraak. De professor schrijft de stukken in samenwerking met zijn vrouw M.E. van Putten-Veeken. De stukken zijn gepubliceerd op zijn website >>> HOLLANDPROMOTE.COM. Deze website is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.     Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 16 juli 2018

DE RECHTSPRAAK: OPROEP AAN LERAREN EN SCHOOLDIRECTEUREN

Activiteiten
Ook dit jaar vindt er weer de Week van de Rechtsspraak plaats. Dit keer is dat van 24 tot en met 28 september. Tijdens deze week vinden er bij rechtbanken en gerechtshoven in het hele land activiteiten plaats. Dat gebeurt om de kennis van het, reeds door de reguliere media voorgelogen,  onderworpen volk inzake de zogenaamde gang van zaken bij de Rechtspraak en het werk van de rechter nog meer te vergroten.

Vriendelijk
Ook dit jaar bezoeken, zich heel vriendelijk voordoende, rechters en raadsheren vanuit het hele land middelbare scholen om met leerlingen in gesprek te gaan over het recht en het werk van de rechter. Er zal uitsluitend goedgunstig worden gesproken over rechters, raadsheren, advocaten en de overige kliek van de Rechtspraak. De rechters zijn getraind in voorliegen en bedriegen en hebben daar vanwege hun >>> dagelijkse werk veel ervaring in. 

Geloofwaardig
De rechters en raadsheren zullen er alles aan doen om geloofwaardig over te komen tijdens het bezoek aan uw school. Dit om onder andere te voorkomen dat uw leerlingen zelf op zoek gaan naar eerlijke informatie over de Rechtspraak en haar omvangrijke kliek. Uw leerlingen zullen zo een positief beeld overhouden aan het bezoek van de magistraat. 

Informatie
Ontvangt uw klas of school ook graag een rechter of raadsheer tijdens de
Week van de Rechtspraak om uw leerlingen te laten voorliegen over datgene
wat er gebeurt in de Nederlandse rechtszalen?
Stuur dan een e-mail naar >>> 
weekvanderechtspraak@rechtspraak.nl.
Via dit e-mailadres kunnen docenten, schoolleiders, leerlingen en iedereen die interesse heeft meer informatie opvragen. Of ga eerst naar >>> Week van de Rechtspraak of >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op en de vele andere informatie over de rechtspraak op deze website.


Website
Als u uw leerlingen toch liever niet wilt laten voorliegen, maar op een eerlijke wijze geïnformeerd ziet, stuur dan geen e-mail naar de Rechtspraak, maar wijs ze op deze website.

Media
Hieronder een video met daarin een gesprek wat Nico van den Ham had met prof. dr. Cees Jan Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Media.
Zie ook:


>>> Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar ... - TPO https://media.tpo.nl/.../professor-cees-hamelink-ik-raad-mensen-ernstig-aan-niet-naar-... 31 mei 2018 - Professor Cees Hamelink: 'Ik raad mensen ernstig aan niet naar NOS ... woest op hoogleraar die volk (terecht) aanraadt geen NOS Journaal ...

>>> Prof. Cees Hamelink: 'Overheden zijn grootste producenten van ... - TPO
https://politiek.tpo.nl/.../prof-cees-hamelink-overheden-grootste-producenten-nepnieuws...21 aug. 2017 - “Het eerste interview van politicoloog en historicus Coen de Jong met professor Cees Hamelink. Cees Hamelink is emeritus hoogleraar ...


>>> Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? :: Universiteit van ... https://universiteitvannederland.nl/.../waarom-moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-st... In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog. Wil je meer weten? Als je enthousiast bent geworden, kun ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Reguliere Media, Nepnieuws, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

vrijdag 13 juli 2018

Rechter C.M.A.T. van der Geest maakt Nico van den Ham d.m.v. gerechtelijke zwendel verder kapot !

Het wordt alleen maar erger en erger! Rechters, officieren van justitie, advocaten en aanverwant gerechtelijk tuig doen waar ze zin in hebben en hebben lak aan elke wettelijke bepaling die hun niet van pas komt bij het bevoordelen van de 'boven ons gestelden'. Grote groepen medemensen worden, met kleine kinderen en al, hun woningen uitgezet en niet zelden de zelfmoorddood ingedreven. Bedrijven worden, voor het gewin van geldbanken, van zakenmensen afgepakt en hebben niets meer. Nergens ter wereld worden zoveel kinderen bij hun ouders weggehaald, omdat misdaadgroep Jeugdzorg en haar kliek daar zoveel geld aan verdient. Onze minderjarige kinderen worden door ziekelijk geil, gerechtelijk Zwart Toga Tuig straffeloos verkracht en voor het leven beschadigd enz. enz. De reguliere media zwijgt en het voorgelogen, onderworpen volk kijkt toe. Ook voor Melder van Misstanden, Nico van den Ham, die nu van het civiel recht in het strafrecht is terechtgekomen, zit er wellicht nog maar één ding op. Wegvluchten! Op welke wijze dan ook. Lees het proces-verbaal wat Nico deze week kreeg van een stiekem gehouden terechtzitting, het antwoord wat Nico van den Ham aan de corrupte rechter, mevrouw mr. C.M.A.T. van der Geest, schreef en vandaag tegen ontvangstbewijs aan de rechtbank zal gaan afgeven. 

Klik voor een beter leesbaar proces-verbaal en de antwoordbrief die Nico aan de rechter schreef >>> hier.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Klassenrechtspraak, Gerechtelijke Misdaad in Naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

maandag 9 juli 2018

Ministers Grapperhaus en Dekker vluchten weg voor vragen van Nico van den Ham inzake corrupte rechters

De rechtspraak is, net zoals het Openbaar Ministerie, een onderdeel van Justitie! Kijk in de korte video wat oplichter Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, als hij daar vragen over krijgt die hem niet zo van pas komen, antwoordt. Kijk ook wat de asociale, corrupte en onbeschofte Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, doet als Nico hem op een nette wijze aanspreekt. Deze extreme smeerlappen maken voor u de dienst uit in onze verkapte schurkenstaat. Het onderworpen Nederlandse volk kijkt gedwee toe hoe dit tuig gezamenlijk met haar kliek, waaronder het OM en de rechterlijke macht, grote groepen van hun medemensen kapot maakt. Ondertussen worden onze burgerkinderen door een groot aantal van dit soort smeerpijpen >>> verkracht. Maar ach.... wij beweren het al jaren. Nederland is een schurkenstaat die zijn weerga niet kent. >>> RTL4 en Jinek, evenals alle andere reguliere media, zwijgen over dit alles. Precies zoals van de perskaartjournalisten wordt verwacht. Van een enkele burgerjournalist die er wel zijn bek over opentrekt, wordt het leven verwoest of hij/zij wordt vermoord! Precies zoals dat gaat in een heuse schurkenstaat.       Deel 7 (slot). Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord, Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking. 

>>> Onderworpen Nederlander massaal door media bewerkt

zaterdag 7 juli 2018

De schoenen van Tweede Kamerlid Theo Hiddema en de wanhoop van Nico van den Ham

Nico stond weer eens 4 dagen lang voor de uitgang van de Tweede Kamer om politici en gecensureerde perskaartjournalisten aan te spreken over veel ellende, leed, verdriet en zelfmoord veroorzakende criminele rechters. Dat was niet omdat Nico dacht dat hij daar iets mee kon bereiken, maar om nog eens te laten zien dat er hier (en op andere tot nu toe geprobeerde wijzen) niets mee te bereiken valt. Wij hebben na onderstaande video met het stiekeme, komische Tweede Kamer duo Thierry Baudet en de hoogbejaarde dandy, Theo Hiddema, nog een laatste artikel met een video in deze serie. Daarin de minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid èn minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Wij weten niet meer wat we verder nog kunnen ondernemen. Dat weten we eigenlijk al langere tijd niet meer. Er moet snel wat anders gebeuren! Zo niet dan zijn we definitief verloren!            Deel 6.  Hieronder de video waarin nog eens te zien is hoe de boosheid van mr. Theo Hiddema jegens Nico van den Ham is begonnen. Nico sprak Hiddema op de meest nette wijze aan. De 'keurige' dandy begon onmiddellijk te schelden. 

Is Theo Hiddema nou zo'n ordinair persoon of is dit de wijze waarop het 'Forum voor Democratie' lastige vragen over Nederlands meest corrupte organisatie - de Rechtspraak - ontwijkt?  Allemaal voor de economie. Welke economie? Deze >>> economieZie ook: 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND: Sectoren: Censuur, Zelfmoord, Politiek, Klassenrechtspraak, Gerechtelijke misdaad in Naam van de Koning, mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.