maandag 24 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham doet ook aangifte tegen officier van justitie mr. Judeska Hooker

Misdrijven
De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de gerechtelijke misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Aangifte
Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018 deed tegen de criminele officier van justitie, mr. J. Hooker.

GEENSTIJL
Van officier van justitie mevrouw mr. Hooker konden wij geen foto vinden. Mr. Judeska Hooker is een jonge vrouw die tot voor kort te zien was in een video op 'GEENSTIJL'. Die video 'doet het plotsklaps niet meer'. Opvallend is dat als Melder van Misstanden Nico van den Ham corrupt Zwart Toga Tuig benoemt in zijn video's en/of in artikelen op deze site, snel alles wat van en over deze criminelen op internet staat, binnen de kortste keren is verwijderd.

Briefpapier
Officier van jusitie, mr. Alexandros Sarranroudis, verwijderde onmiddellijk zijn 2 Facebook-accounts toen wij over deze deze corrupte Openbaar Ministerie schurk het artikel >>> Officier van Justitie mr. Alexandros Sarantoudis veegt justitiële reet                    af met briefpapier van Nico van den Ham publiceerden.       
  


Hieronder de aangifte tegen mr. Judesca Hooker:  


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                              12 september 2018               
XXXXXXXXXXXX XXX                                           
XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                    >>> Link aangifte
Tel: 06-19215778                                            >>> Bijlage

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                        
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht


Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. J. Hooker wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces.

Op 1 mei 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr.J. Hooker
Dat schrijven, gedateerd 1 mei 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

Mr. Hooker heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en zij heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 1 mei 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. 


Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. J. Hooker, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr.J. Hooker heeft met haar niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake. 

Mevrouw mr. Hooker heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend:

Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXXX XX te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mevrouw mr. Hooker, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18 .


N.G. van den Ham                                                               >>> Bijlagen: 1
Journalist


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 23 september 2018

Klokkenluider Nico van den Ham klaagt de corrupte officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis aan

Officier van justitie
 Alexandros Sarantoudis 

De afgelopen tijd wordt Melder van Misstanden en Klokkenluider Nico van den Ham intensief bezig gehouden betreffende de misdrijven die maar liefst vier tot op het bot verrotte, corrupte officieren van justitie, een rechter en de handlangers van deze kliek (kantoorpersoneel), op hem toepassen. 

Dat kost Nico veel geld, maar vooral ook héél erg veel tijd. Wij publiceren alles wat met de meer dan beestachtige klokkenluidersvervolging van Nico van den Ham te maken heeft. Ook zaken van >>> anderen komen op deze site nog steeds aan de orde. Door die andere zaken en dat chronische tijdgebrek, nu pas de publicatie van de aangifte die Nico van den Ham op 12 september 2018
deed tegen de criminele officier van justitie,
mr. Alexandros Sarantoudis.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.


Hoofdofficier van justitie mr. H.E. Hoogendijk

AANGIFTE

Persoonlijk tegen ontvangstbevestiging afgegeven aan de centrale balie van 
de rechtbank te Utrecht (Vrouwe Justitiaplein 1)


N.G. van den Ham                                                         12 september 2018                XXXXXXXXXXXX  XXX                                              XXXX XX Amsterdam                                 
nico.vandenham@gmail.com                                               PDF >>> aangifte 
Tel: 06-19215778                                                                   PDF >>> Bijlage
                                             

Aan:

Hoofdofficier van justitie                                                      
mw. mr. H.E. Hoogendijk
Arrondissementsparket Midden-Nederland

Herman Gorterstraat 5
3511 EX Utrecht

Hoofdofficier van justitie of plaatsvervanger,

Hierbij doe ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, aangifte tegen officier van justitie
mr. Alexandros Sarantoudis wegens gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een
gerechtelijk proces.

Op 22 maart 2018 leverde ik tegen ontvangstbewijs een brief af bij het Openbaar Ministerie bestemd voor officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis.
Dat schrijven, gedateerd 22 maart 2018 had betrekking op mijn strafzaak met het parketnummer: 96-028859-18.

De enige voor mij merkbare reactie van mr. Sarantoudis was, nadat hij kennelijk mijn brief had gelezen, dat Sarantoudis zijn beide Facebook-accounts heeft verwijderd.
Mr. Sarantoudis heeft mijn brief op geen enkele wijze beantwoord en heeft daardoor dan ook niet gereageerd op mijn verzoek, zoals in die brief van 22 maart 2018 (zie bijlage) is omschreven.

Anderen, die vergelijkbare verzoeken indienen, worden wél door het Openbaar Ministerie gehonoreerd! Mijn persoon, ondergetekende, N.G. van den Ham, wordt, door geen enkele reactie te geven, daarentegen als een stuk vuil behandeld. Ik word niet gelijk behandeld in een gerechtelijke procedure en dat is in strijd met bepalingen die liggen verankerd in de grondwet, andere nationale wetsartikelen en internationale verdragen.

Onderwijl wordt de procedure wél gewoon voortgezet waardoor bepaalde aspecten niet meer kunnen worden behandeld. Daardoor is van een eerlijke gerechtelijke procedure geen sprake. Door deze juridische oplichterij worden mijn mensenrechten in ernstige mate geschonden en dat beïnvloedt mijn leven op een zeer ingrijpende wijze, in negatieve zin. Door het justitiële gezwendel van officier van justitie, mr. Alexandros Sarantoudis, kan ik mij op geen enkele wijze voorbereiden betreffende mijn verdere verdediging in deze gerechtelijke procedure. Officier van justitie mr. Sarantoudis heeft met zijn niet reageren op mijn brief het proces in ernstige mate verstoord. Van een eerlijk rechtmatig proces is dan ook geen sprake.

Mr. Sarantoudis heeft zich door dit alles, gelet op onder andere de bepalingen die liggen verankerd in artikel 1 van de Grondwet, artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 lid 3 onder b EVRM, artikel 14 lid 3 en artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO), schuldig gemaakt aan onder andere discriminatie jegens mijn persoon.

Samenvattend: Ik, Nicolaas Gijsbertus van den Ham, geboren op 17 januari 1953 te Zeist, wonende aan de XXXXXXXXXXXX
  XXX  te Amsterdam doe bij deze aangifte tegen officier van justitie mr. Alexandros Sarantoudis, van het arrondissementsparket te Utrecht wegens: gerechtelijke zwendel, oplichting, ongelijke behandeling in het recht, discriminatie en het doelbewust frustreren van een gerechtelijk proces met het parketnummer: 96-028859-18. 


N.G. van den Ham                                                                      Bijlagen: 1
Journalist

vrijdag 21 september 2018

Erwin Lensink waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets weer terug in de Van Der Hoeven Kliniek

(Update 18.00 uur:  Voor alle, best wel vele, lieve mensen die zich zorgen hebben gemaakt om Erwin Lensink. Ik heb net uitgebreid met hem gesproken. Hij klinkt enigszins opgewekt en hij heeft, zoals ik ook wel van hem had verwacht, zich keurig gedragen! Daarom, hoog tijd om hem onmiddellijk zijn volledige vrijheid terug te geven dacht ik zo. Nico) Erwin Lensink is vrijwillig teruggekeerd naar de Van der Hoeven Kliniek. Zo hebben wij uit zeer betrouwbare bron vernomen. Erwin was vlak voor Prinsjesdag niet van zijn dagelijkse uurtjes onbegeleid verlof terug gekeerd naar de Kliniek. 


Op de dag voor Prinsjesdag viel de politie vrijwel op hetzelfde tijdstip de woningen van  Andrea Mossel (Nijmegen) en >>> Nico van den Ham (Amsterdam) binnen. 

Het één en ander haalde de landelijke pers. Nadere bijzonderheden, als die er al zijn, inzake de terugkeer van Erwin ontbreken. 

Zie ook:

>>> Politie valt woningen Nico van den Ham en Andrea Mossel binnen
        op zoek naar ontsnapte Erwin Lensink, waxinelichthoudergooier
        naar de Gouden Koets


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

Media-maffia baas, John de Mol, tracht Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland ook te censureren

Gisteren stond Rob Brockhus, redacteur van de Sociale Databank Nederland, heel even voor de rechter. Heel even maar, want eenmaal in de rechtszaal kwamen Rob en zijn aanhang erachter dat het om een een zogenaamde bulkzitting ging. Bulkzittingen zijn rechtszittingen die de incasso maffia, samen met haar Landelijke Overkoepelende Belangenorganisatie >>> De Rechtspraak, organiseert en waar het 'klootjesvolk' aan de lopende band kaalgeplukt wordt. Zo'n 40 mensen zaten gisteren met plastic supermarkt draagtasjes, met daarin hun papieren, te wachten totdat zij aan de beurt waren. Het geld eisende deurwaarderstuig is vrijwel nooit bij zo'n zitting aanwezig, omdat zij het volste vertrouwen hebben in de met hun samenwerkende rechters. Rob Brockhus was gelukkig als eerste aan de beurt zodat iedereen kon horen hoe hij aan de rechter vertelde dat hij zich ongelijk behandeld voelt door het ANP. Eigenaar van het ANP is multimiljardair John de Mol. John de Mol jaagt, wellicht in samenspan met de overheid ons schurkenregime, op klokkenluiders. Rob Brockhus is zo'n klokkenluider en heeft 20 jaar geleden een paar foto's op zijn website geplaatst van het ANP. Elke dag plaatsen duizenden mensen artikelen en foto's die zij uit kranten en websites hebben gekopieerd op internet. Al die mensen worden niet aangeklaagd. Kritische websites wel. Dat is ongelijke behandeling. Rob vertelt het verder in de video.


Meer over deze kwestie op de website van >>> Sociale Databank Nederland

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

maandag 17 september 2018

Politie valt woningen Nico van den Ham en Andrea Mossel binnen op zoek naar ontsnapte Erwin Lensink, waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets

Waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets, Erwin Lensink blijkbaar ontsnapt vlak voor Prinsjesdag. Omstreeks 13.00 uur viel de politie vrijwel gelijktijdig de woningen binnen van Nico van den Ham en Andrea Mossel. Beelden van Nico van den Ham. Zie ook >>> Weer een jaar gevangenisstraf erbij voor Erwin Lensink,                                        waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets

Updates: 

Meer op Facebook >>> Andrea Mossel 

>>> Politie zoekt aan vooravond Prinsjesdag 'waxinelichtgooier'

Bij Andrea Mossel kwam de politie twee keer. Zie video ... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Koninklijk Huis, Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.

zondag 16 september 2018

Hoe 4 corrupte officieren van justitie en een rechter klokkenluider Nico van den Ham verder kapot maken

Wat voor een gerechtelijke misdrijven het tot op het bot verrotte, veel ellende, verdriet en zelfmoord veroorzakende, onmenselijke, criminele zwarte toga tuig nu weer toepast op Melder van Misstanden, Nico van den Ham, vertelt hijzelf in onderstaande video... Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur, Mensenrechtenschendingen.